Informujemy, że do 19 października (włącznie) nie będzie zajęć z p. Dominiką Trykacz

Informujemy, że 10 i 11 października nie odbędą sie zajęcia plastyczne z p. Katarzyną Grabowską-Pytką.

Przekazujemy komunikat Rady Rodziców PMDK w Lubartowie:
Rada Rodziców PMDK w Lubartowie informuje, że wysokość składki na RR dla wychowanków uczęszczających na zajęcia stałe wynosi 100 zł za cały rok szkolny. Wpłaty pobierane są na początku bieżącego roku szkolnego. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty. Wysokość składki jest niezależna od ilości zajęć, na jakie w PMDK uczęszcza wychowanek.
Prosimy o wpłaty na fundusz Rady Rodziców PMDK w sekretariacie PMDK lub na konto:
63 8707 0006 0000 0358 2000 0001
W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę zajęć, na które uczęszcza.

pokazeci2022i

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam" 2022. Termin składania prac: do 7 listopada 2022r.

 Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie www.pmdk.lubartow.pl w dziale KONKURSY:

REGULAMIN KONKURSU

Pragniemy  zainspirować dzieci i młodzież do wnikliwego  spojrzenia na miejsce, w którym mieszkają: zmotywować do zdobycia nowych informacji o jego historii i kulturze, odkrycia piękna najbliższej okolicy. Przysłane na konkurs prace plastyczne i fotograficzne oceni profesjonalne i niezależne jury. Konkurs zakończy gala wręczenia dyplomów i upominków, a prace  nagrodzone zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

fotUBednarczyk 175 października wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczęli nowy rok kulturalny na scenie w PMDK. Licznie zgromadzoną widownię powitała pani Dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz, następnie zaprezentowały się zespoły artystyczne z PMDK. Licznie reprezentowana była pracownia muzyczna - na kolorowej, wzbogaconej multimediami scenie wystąpiły zespoły - wokaliści i instrumentaliści, podopieczni pani Dominiki Kłębukowskiej-Wąchockiej, Grażyny Grymuzy i Piotra Grymuzy. Do małych muzyków dołączyły też zespoły taneczne Releve i Releve II, przygotowane przez panią Jolantę Grabowską. Pracownię teatralną reprezentował Teatr Groszki , prowadzony przez panią Dominikę Trykacz. Jej podopieczni mieli też inne zadanie podczas imprezy - aktorzy z Teatru Chili przygotowali dubbing do fragmentów filmów dla dzieci, które stanowiły interludia i konferansjerkę koncertu. Multimedialną warstwę wizualną imprezy opracowała pani Katarzyna Grabowska-Pytka i pan Konrad Broniszewski.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z wydarzenia w naszej FOTOGALERII.