PLAKAT rekrutacjaPowiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ogłasza rekrutacje na zajęcia stałe w roku szkolny 2023-2024.
Rekrutacja rozpocznie się w dniu 4 maja od godziny 15:00 i potrwa do 26 maja.
W celu zapisania dziecka na zajęcia organizowane przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury trzeba wypełnić WNIOSEK i w trakcie trwania terminów rekrutacyjnych dostarczyć go do sekretariatu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7.

 

icon pdfWniosek rekrutacyjny do wydrukowania

 

 

UWAGA!!!!

WNIOSKI REKRUTACYJNE PRZYJOWANE BĘDĄ DOPIERO OD 4 MAJA od GODZINY 15:00.

 • REKRUTACJA:
  • dokumenty należy składać w terminach 4 maja- 26 maja 2023 w sekretariacie placówki.
   Dokumenty do pobrania na stronie internetowej PMDK w Lubartowie w zakładce REKRUTACJA 2023 https://www.pmdk.lubartow.pl/rekrutacja oraz w sekretariacie placówki
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 5 czerwca 2023, godz. 14.00 (listy będą wywieszane w PMDK )
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 6 czerwca 2023, godz. 14.00 (listy będą wywieszane w PMDK )
 • POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
  • składanie dokumentów przez kandydatów od 10 lipca do 21 lipca 2023 w sekretariacie placówki.
   Dokumenty do pobrania na stronie internetowej PMDK w Lubartowie  w zakładce REKRUTACJA 2023 https://www.pmdk.lubartow.pl/rekrutacja oraz w sekretariacie placówki
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 27 lipca 2023, godz. 14.00(listy będą wywieszane w PMDK )
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 28 lipca 2023, godz. 14.00
   (listy będą wywieszane w PMDK )

INSTRUKCJA

 1. Kandydat lub rodzic kandydata wypełnia wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.
  Formularz dostępny jest w sekretariacie placówki  lub na stronie PMDK w zakładce Rekrutacja 2023.
 2. Kandydat lub rodzic (w przypadku kandydata niepełnoletniego) po zapoznaniu się z proponowanymi formami zajęć na rok szkolny 2023-2024 zaznacza we wniosku wybraną formę zajęć, na które prowadzona jest rekrutacja do pracowni:
  • pracownia muzyczna
   • zajęcia instrumentalne
   • zajęcia wokalne
  • pracownia plastyczna
   • zajęcia plastyczne
  • pracownia taneczna
   • zajęcia taneczne
  • pracownia teatralno-medialna
   • zajęcia teatralne
   • zajęcia filmowo-reporterskie
 3. W przypadku większej ilości wybranych form zajęć stałych, na każdą formę należy składać oddzielny wniosek.
 4. Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich części wniosku wraz załącznikami (niepełne wnioski nie będą rozpatrywane).
 5. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie PMDK w Lubartowie ul. Słowackiego 7 w odpowiednim terminie.