Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ogłasza rekrutacje na zajęcia stałe w roku szkolny 2022-2023.
Rekrutacja rozpocznie się w dniu 4 maja od godzinie 15:00 i potrwa do 27 maja.
W celu zapisania dziecka na zajęcia organizowane przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury trzeba wypełnić WNIOSEK i w trakcie trwania terminów rekrutacyjnych dostarczyć go do sekretariatu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7.


icon pdfWniosek rekrutacyjny do pobrania

INSTRUKCJA

 1. Kandydat lub rodzic kandydata wypełnia wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.
  Formularz dostępny jest w sekretariacie placówki  lub na stronie PMDK w zakładce Rekrutacja 2022.
 2. Kandydat lub rodzic (w przypadku kandydata niepełnoletniego) po zapoznaniu się z proponowanymi formami zajęć na rok szkolny 2022-2023 zaznacza we wniosku wybraną formę zajęć, na które prowadzona jest rekrutacja do pracowni:
  • pracownia muzyczna
   • zajęcia instrumentalne
   • zajęcia wokalne
  • pracownia plastyczna
   • zajęcia plastyczne
  • pracownia taneczna
   • zajęcia taneczne
  • pracownia teatralno-medialna
   • zajęcia teatralne
   • zajęcia filmowo-reporterskie
 3. W przypadku większej ilości wybranych form zajęć stałych, na każdą formę należy składać oddzielny wniosek.
 4. Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich części wniosku wraz załącznikami (niepełne wnioski nie będą rozpatrywane).
 5. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie PMDK w Lubartowie ul. Słowackiego 7 w odpowiednim terminie.

 • REKRUTACJA:
  • dokumenty należy składać w terminach 4 maja- 27 maja 2022 w sekretariacie placówki.
   Dokumenty do pobrania na stronie internetowej PMDK w Lubartowie w zakładce REKRUTACJA 2022 https://www.pmdk.lubartow.pl/rekrutacja oraz w sekretariacie placówki
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 6 czerwca 2022, godz. 14.00 (listy będą wywieszane na I piętrze w PMDK )
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 7 czerwca 2022, godz. 14.00 (listy będą wywieszane na I piętrze w PMDK )
 • POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
  • składanie dokumentów przez kandydatów od 11 lipca do 22 lipca 2022 w sekretariacie placówki.
   Dokumenty do pobrania na stronie internetowej PMDK w Lubartowie  w zakładce REKRUTACJA 2022 https://www.pmdk.lubartow.pl/rekrutacja oraz w sekretariacie placówki
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 28 lipca 2022, godz. 14.00(listy będą wywieszane na I piętrze w PMDK )
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 29 lipca 2022, godz. 14.00
   (listy będą wywieszane na I piętrze w PMDK )

W naszej ofercie jest cała gama zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat.
Prowadzimy zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne oraz warsztaty medialne.
Zajęcia w placówce zorganizowane są w pracowniach:

 • PRACOWNIA MUZYCZNA

  • Uczestnicy zajęć wokalnych pracują indywidualnie i w zespołach, uczą się prawidłowej emisji głosu i dykcji, pracują nad postawą sceniczną, ćwiczą z mikrofonem, biorą udział w konkursach, festiwalach i koncertach.Uczestnicy zajęć instrumentalnych (gitara, keyboard, instrumenty perkusyjne) rozwijają technikę gry na instrumencie oraz pracują nad repertuarem. Pracownia muzyczna oferuje także zajęcia dla dzieci 5-letnich - warsztaty umuzykalniające.
 • PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA

  • Uczestnicy zajęć teatralnych pracują m.in. nad emisją głosu, dykcją, plastyką ruchu i interpretacją tekstu. Każda grupa przygotowuje spektakl teatralny, który prezentuje przed publicznością oraz na konkursach. Zajęcia dla najmłodszych obejmują przede wszystkim zabawy teatralne i ruchowe - to doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni i nauki pracy w grupie. Zajęcia finalizują się prezentacją na scenie.W ramach pracowni medialno-teatralna realizowane są także warsztaty filmowe i fotograficzne (fotoreporterskie) - Kino Bambino, Grupa Reporterska PMDK Zajęcia  warsztatowe z zakresu fotografii, filmu, filmu animowanego, dziennikarstwa. Efektem zajęć są filmy animowane w technice animacji poklatkowej, prace fotograficzne, pokazy  filmowe i wystawy oraz materiały dokumentujące i promujące działalność PMDK, do publikacji na stronie internetowej PMDK, Facebooku i kanale  Youtube.
 • PRACOWNIA TANECZNA

  • Uczestnicy zajęć tanecznych pracują w różnych technikach tańca: klasycznego (balet), współczesnego oraz nowoczesnego (taniec jazzowy, style uliczne- hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading)  Program zajęć obejmuje naukę podstawowych figur tanecznych, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Podczas zajęć wychowankowie realizują układy taneczne, które prezentują na scenie,  Grupy biorą udział w konkursach i festiwalach.
 • PRACOWNIA PLASTYCZNA  

  • Uczestnicy poznają różnorodne techniki malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie. Uwrażliwiają się na piękno i sztukę, rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność, uczą się konsekwencji w dążeniu do celu. Efektem pracy są wystawy, publikacje, nagrody w konkursach.Zajęcia we wszystkich pracowniach wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka).
 • PRACOWNIA INICJATYW KULTURALNYCH w ramach działalności impresaryjnej i animacyjnej realizuje zajęcia okresowe i okazjonalne:
  • koncerty, wystawy, spotkania, widowiska teatralne, pokazy taneczne, festyny i akcje plenerowe dla wychowanków PMDK  i ich rodzin w ramach młodzieżowego Klubu IKA-Cafe oraz Dziecięcego Klubu „Kogel-mogel”
  • cykliczne konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne i recytatorskie o zasięgu powiatowym (np. Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki "Opowieści wigilijne", Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Pokażę ci gdzie mieszkam").
  • akcje i koncerty charytatywne  oraz cykliczne wydarzenia artystyczne  dla środowiska lokalnego   („Witryna teatralna”, „Muzyka łączy pokolenia”, „Biesiada czerwcowa”).
  • działalność wystawiennicza w Galerii PMDK - wystawy dzieci i młodzieży, twórców ludowych,  artystów profesjonalnych i  amatorów z lokalnego środowiska,  studentów i wykładowców wyższych szkół plastycznych oraz absolwentów PMDK.
  • Nieobozowa akcja letnia i zimowa „Artystyczne wakacje”, „Artystyczne ferie” – półkolonie/zajęcia edukacyjne i integracyjne
  • Wycieczki edukacyjne, rekreacyjne i krajoznawcze dla wychowanków PMDK
  • Zajęcia tematyczne dla grup szkolnych
  • Promocja osiągnieć wychowanków PMDK w mediach
  • międzynarodowe projekty wymiany młodzieży i projekty o charakterze artystycznym i kulturalnym tj. "LUBARTOWSKI PEJZAŻ KULTUROWY",  "TEATR NA ULICY", "POKONAĆ SMOKA"