HISTORIA MÓWIONA

W ramach realizacji projektu "Lubartowski Pejzaż Kulturowy" pozyskano relacje mieszkańców powiatu lubartowskiego na temat życia na tym terenie w okresie miedzywojennym.

Wywiadów udzielili świadkowie historii:

Zygmunt Pszczoła (Nowodwór)

Helena Powałka (Zagrody Łukowieckie, gm. Firlej)

Julia Chudzyńska (Brzeziny)

Lucjan Michalak (Lubartów)

Natalia Tomasiewicz (Rozkopaczew)

oraz

osoby, które zastrzegły sobie anonimowość