MIĘKINA Absolwentka zajęć plastycznych i tanecznych w PMDK. Obecnie jest studentką roku 4 mechatroniki, redaktorką w internetowym radiu Gab In Net oraz przede wszystkim - fotografką. Główną tematyką prac Alicji jest natura. Autorka od najmłodszych lat pałała uczuciem do wszelkiej maści artystycznych aktywności,  w PMDK nauczyła się podstaw ekspresji oraz piękna.