Dominika Marcińska (Wójtowicz)

W PMDK obecna - dzięki Mamie, Marcie Wójtowicz-  od końcówki lat'80 do 2001 r. Absolwentka pracowni muzycznej (nauczyciele: Katarzyna Pietrzak,  Anna Kozak, Grażyna Grymuza),  plastycznej (nauczyciele: Edyta Weremczuk, Artur Trojanowski),  tanecznej (nauczyciel: Jolanta Grabowska) i pracowni teatralnej, gdzie pracowała pod kierunkiem pani Jolanty Tomasiewicz. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Architektura krajobrazu oraz Studia Podyplomowe w zakresie Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. Zawodowo związana z planowaniem przestrzennym. Obecnie na pełnym etacie poświęconym ukochanym dzieciom. Pasjonuje ją muzyka oraz kreatywne prace ręczne, które realizuję poprzez szycie, filcowanie, malowanie i tworzenie dekoracyjnych kompozycji.