Patrycja Bober

Patrycja Bober, urodziła się 1989 roku w Lubartowie. Ukończyła studia licencjackie o specjalizacji media malarskie w Instytucie Sztuk Pięknych w Lublinie, a w 2014 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzeminskiego w Łodzi na kierunku wzornictwo o specjalizacji projektowanie biżuterii. Pasja tworzenia narodziła się wraz ze nią a pociąg do sztuk plastycznych motywuje ją do działania. Oprócz biżuterii zajmuje się malarstwem, rzeźbą i fotografią artystyczną. Celem Patrycji jest projektowanie, które otwiera nową rzeczywistość we współczesnej biżuterii. Biżuteria skierowana do kobiet odważnych, nie bojących się nowoczesnych rozwiązań i koloru.