Marta Oniśk urodziła się w 1982 roku w Lubartowie. Absolwentka pracowni muzycznej w  PMDK -  kilka lat uczęszczała na zajęcia wokalne, prowadzone przez panią Grażynę Grymuzę, współtworzyła działający w PMDK zespół wokalny Schola Cantorum Lubartoviensis.

Po szkole średniej ukończyła dwa kierunki studiów na UMCS w Lublinie - edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym oraz filologię angielską na Wydziale Humanistycznym. Obecnie prowadzi własną szkołę o nazwie „Akademia Języka”, a także uczy w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie.