Pojawił się w MDK w 1998 r. na kółku plastycznym i na krótko w Teatrze Trupa. Później powstała pierwsza w MDK Grupa Happeningowa "Tannenbaum" i ta działalność najbardziej Adamowi odpowiadała. Grupa słynęła z wielu akcji na terenie miasta. Niestety jej istnienie zakończyło się, gdy instruktor, pan Artur Trojanowski, zakończył pracę w MDK. Happenerzy poszli na studia - Adam wybrał filozofię, jednak nie porzucił sztuki. Rozpoczął współpracę z międzynarodowym teatrem Le Sablier, z którym występuje w wielu miastach Europy. Pracownik lubelskiego Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.