Misja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie jest publiczna placówką wychowania pozaszkolnego, w której naczelnym celem jest rozwijanie, pogłębianie i kształtowanie zainteresowań artystycznych i kulturalnych oraz organizacja czasu wolnego uczestników zajęć.

Nasza placówka stwarza warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, estetycznego i społecznego dzieci i młodzieży utalentowanej w różnych dziedzinach sztuki i nauki.

Nasi wychowankowie znajdują w PMDK sprzyjające środowisko do rozwijania w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na szukanie dobra i piękna w świecie.