Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie

ul. Słowackiego 7

21-100 Lubartów

nr konta:

63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

 

Rada Rodziców PMDK w Lubartowie  - rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca Prezydium RR PMDK - Adrianna Sawczuk-Dejko
Zastępca Przewodniczącego RR PMDK -Zbigniew Przytocki

  • Skarbnik - Agnieszka Chojnacka
  • Sekretarz - Iwona Ściborska
  • Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - Kinga Kuzioła
  • Członek Komisji - Karolina Jukowska
  • Członek Komisji -Katarzyna Zapora
  • Członek Zwyczajny - Katarzyna Kałuża

Informacja Rady Rodziców dotycząca składki w 2023/2024 r.:

Rada Rodziców informuje, że wysokość składki na RR dla wychowanków uczęszczających na zajęcia  wynosi 150zł za cały rok szkolny. Wpłaty pobierane są na początku  bieżącego roku szkolnego. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty. Wysokość składki jest niezależna od ilości zajęć, na jakie w PMDK uczęszcza wychowanek. 

Prosimy o wpłaty na fundusz Rady Rodziców PMDK w sekretariacie PMDK lub na konto:

63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę zajeć, na które uczęszcza.