REGULAMIN

XV POWIATOWEGO KONKURSU

PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO

„POKAŻĘ CI, GDZIE MIESZKAM

POBIERZ REGULAMIN

Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

Patronat: Starosta Lubartowski

 

Po raz piętnasty zapraszamy dzieci i młodzież powiatu lubartowskiego do udziału w konkursie „POKAŻĘ CI, GDZIE MIESZKAM”.

W jubileuszowym roku 2018, w którym jako Polacy cieszymy się z odzyskanej 100 lat temu niepodległości, chcielibyśmy zaproponować Wam poznanie dziedzictwa naszego kraju i regionu - bogactwa zabytków, dzieł sztuki, miejsc pamięci narodowej i przyrody. Pokażcie w swoich pracach to, co najpiękniejsze w polskiej kulturze – zarówno narodowej, jak i lokalnej.

 

 1. I.KONKURS PLASTYCZNY dla szkół podstawowych i średnich

 

 1. 1.CELE:

Celem konkursu plastycznego jest zapoznanie dzieci i młodzieży z dziełami polskich artystów m.in. malarstwa realistycznego, historycznego, symbolicznego oraz z wydarzeniami, które były tematem ich twórczości. Prosimy więc o wydrukowanie reprodukcji obrazów, udostępnienie albumów czy zdjęć uczestnikom konkursu, aby mieli możliwość wyboru najciekawszego ich zdaniem dzieła, skopiowania go czy stworzenia dowolnej interpretacji twórczej. Bardzo prosimy, aby na odwrocie pracy umieścić tytuł oryginału oraz imię i nazwisko artysty - autora oryginału.

Czekamy  na:

 • KOPIE, INTERPRETACJE POLSKIEGO MALARSTWA, wykorzystującego motywy narodowe i społeczne (np. Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Aleksander i Maksymilian Gierymski, Józef Chełmoński, Piotr Michałowski, Jan Matejko, Leon Wyczółkowski),
 • PRACE INSPIROWANE DZIEŁAMI POLSKICH ARTYSTÓW
 • KOPIE I INTERPRETACJE OBRAZÓW ZNANYCH W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY (np. obrazy z kościołów, muzeów).
 
2.     KATEGORIE:
·         klasy I-III
·         klasy IV-VI
·         VII – VIII i gimnazjum
·         szkoły średnie
3.      TECHNIKA:
dowolna
UWAGA! Prosimy nie używać takich materiałów jak: kasze, makarony, wata, kuleczki z bibuły, plasteliny, itp.
 1. 4.FORMAT PRAC :

maksymalnie A-3

 1. 5.ILOŚĆ PRAC:

1 praca od jednego autora

 

 

 1. II.KONKURS FOTOGRAFICZNY dla kl. V- VIII i szkół średnich

 

 1. 1.CELE:

W konkursie fotograficznym zapraszamy do przyjrzenia się miejscom ważnym w najbliższej okolicy:

 • ZABYTKOM,
 • MIEJSCOM PAMIĘCI

Zachęcamy, aby nie tylko dotrzeć do nich, ale sfotografować je tak, aby pokazać ich piękno – znaleźć ciekawą kompozycję, światło, kontekst w przestrzeni.

Dobrym tematem może być także

 • KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY, ale pod warunkiem, że uczestnicy skupią się na miejscach charakterystycznych (np. dolina Wieprza, lasy kozłowieckie) i sfotografują je w sposób pokazujący ich wartość i piękno.
 • Każda fotografia powinna być opisana
2.     KATEGORIE:
·         klasy V – VIII i gimnazjum,
·         szkoły średnie
 1. 3.FORMAT ZDJĘĆ:

minimalnie 15x21 cm lub większe (mogą to być dobrej jakości wydruki)

 1. 4.ILOŚĆ PRAC:

do 6 fotografii od jednego autora

 

III.             TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 22 października 2018 r.

 

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Szaniawskiego 64

21-100 Lubartów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przewidujemy przyznanie atrakcyjnych nagród, wyróżnień i dyplomów.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą zaprezentowane w naszej GALERII PMDK, lokalnej prasie oraz w placówkach na terenie naszego powiatu.

 

 1. IV.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

Każda szkoła lub placówka przesyłająca prace proszona jest o :

1.Dołączenie listy osób biorących udział w konkursie /imię, nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela/

2.Dołączenie podpisanej przez rodziców uczestnika konkursu ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz publikację dzieła ( formularz na str. 3)

3. Staranny opis prac - każda praca powinna być opisana wg wzoru pismem drukowanym:

NAZWISKO i IMIĘ

 

KLASA

 

TYTUŁ PRACY PLASTYCZNEJ /tytuł oryginału oraz imię i nazwisko artysty/ FOTOGRAFICZNEJ ( miejsce wykonania)

 

SZKOŁA/ INSTYTUCJA

 

ADRES, E-MAIL, TELEFON PLACÓWKI

 

 

 

 

 

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

 

 

4.W przypadku braku wymaganych informacji o autorze praca nie będzie oceniona.

5.Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane.

 

 

 

 1. V.FINAŁ KONKURSU

O TERMINIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I UROCZYSTYM WRĘCZENIU NAGRÓD LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE. Warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.


Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej

www.mdk.lubartow.pl oraz na www.facebook.com/pmdklubartow/


UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentacji fotograficznej z imprezy, a także danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych.

 

 

ZGODA NA PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Pokażę ci gdzie mieszkam”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, określonych w regulaminie konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych na potrzeby zorganizowania przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie XV Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Pokażę ci gdzie mieszkam”.

Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac i dzieł mojego dziecka na wystawie pokonkursowej, w materiałach promocyjnych konkursu (plakat, folder, dyplomy, prezentacja multimedialna), na stronie internetowej PMDK w Lubartowie, w kronice placówki, na profilach społecznościowych (Facebook) oraz w mediach w celach informacyjnych i promocyjnych.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna i nie jest określona czasowo.

 

 

...................................................…………........................................

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu XV Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Pokażę ci gdzie mieszkam”, organizowanego przez PMDK w Lubartowie.

 

...........................................................................................

(podpis nauczyciela)

 

            Klauzula informacyjna

 1. 1.Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie; e-mail Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. 2.Podanie danych osobowych określonych w regulaminie konkursu jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu udziału w konkursie;
 3. 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty uprawnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
 4. 4.Okres przechowywania danych wynika z rzeczowego wykazu akt;
 5. 5.Przysługuje pani/panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. 6.Przysługuje pani/panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;
 7. 7.Przysługuje panu/pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.