W naszej ofercie jest cała gama zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Pracownia muzyczna oferuje także zajęcia dla dzieci 5-letnich - warsztaty umuzykalniające.
Prowadzimy zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne oraz warsztaty medialne.

 

Zajęcia w placówce zorganizowane są w pracowniach:

dominikaszymczuk 10PRACOWNIA MUZYCZNA- zespoły instrumentalne oraz wokalne: Dziecięce i Młodzieżowe Studia Piosenki. Zajecia instrumentalne  i wokalno-instrumentalne prowadzą instruktorzy - pani Dominika Kłębukowska-Wąchocka i pan Piotr Grymuza. Zajęcia wokalne prowadzi pani Grażyna Grymuza,

Pracownia muzyczna – Dominika Kłębukowska-Wąchocka:

Warsztaty wokalne – (2 grupy młodsze) Wiek: 6-8 lat

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności wokalnych poprzez efektywną pracę nad głosem, usprawnianie dykcji, artykulacji, intonacji. Stosujemy różnorodne techniki wokalne, dbamy o kulturę wykonania utworów, kształtujemy gusta muzyczne. Uczymy pracy z mikrofonem. Wykorzystujemy metody pedagogiki zabawy. Umożliwiamy prezentowanie swoich umiejętności na scenie.

Warsztaty wokalne – (grupa starsza) Wiek: 9-12 lat

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności wokalnych poprzez efektywną pracę nad głosem, usprawnianie dykcji, artykulacji, intonacji. Stosujemy różnorodne techniki wokalne, dbamy o kulturę wykonania utworów, kształtujemy gusta muzyczne. Uczymy pracy z mikrofonem. Rozwijamy zainteresowania, poznajemy muzykę z różnych epok oraz zakątków świata. Umożliwiamy prezentowanie swoich umiejętności na scenie. Proponujemy udział w konkursach wokalnych. 

Zespół wokalny

Dzieci rozwijają swój warsztat muzyczno-wokalny. Kształcą dykcję, intonację, słuch muzyczny i poczucie rytmu. Prezentują swoje umiejętności podczas imprez PMDK i środowisku. Poznają wiele piosenek dostosowanych do wieku i umiejętności. Wykorzystują instrumenty perkusyjne, uczą się pracy zespołowej  oraz śpiewu w dwugłosie. Zespół będzie miał możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego podczas imprez PMDK i w środowisku.

Warsztaty instrumentalne Wiek: 6-10 lat

Na zajęcia zapraszamy najmłodsze dzieci, które przejawiają zdolności i zamiłowania muzyczne. W formie zabawowej wychowankowie rozwijać będą swój warsztat muzyczny tj. umiejętności rytmiczne, słuchowe, ruchowe. Dzieci będą miały możliwość nauki gry na instrumentach perkusyjnych, melodycznych i niemelodycznych oraz fletach, instrumentach klawiszowych. Udział w zajęciach zapewni dzieciom dobry start w przyszłą edukację muzyczną. Zdobyte umiejętności muzyczne pozwolą na stworzenie dziecięcej mini-kapeli instrumentalnej, która będzie miała możliwość prezentacji na imprezach PMDK. Zespołowe muzykowanie dostarcza dzieciom wiele radości, satysfakcji; rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, a także stymuluje rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Warsztaty umuzykalniające dla początkujących – rytmika (2 grupy) Wiek: 5-6 lat

Celem zajęć jest kształcenie zdolności muzycznych dziecka poprzez śpiewanie prostych piosenek, układanie do nich ruchu i gestu, granie na instrumentach perkusyjnych. Dużo zabaw integracyjnych pozwoli dzieciom na nawiązywanie właściwych relacji w grupie. Poprzez improwizację ruchową do muzyki dziecko będzie rozwijało wyobraźnię oraz samodzielność.

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci Wiek: 6- 9 lat

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych, wokalnych, instrumentalnych i ruchowych. Dzieci będą śpiewać piosenki z poprawną dykcją, artykulacją , czysto intonacyjnie. Poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe (np. body drumming) i elementy muzykoterapii dzieci będą uczyły się koncentracji, współodpowiedzialności i samodzielności.

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci (2 grupy) Wiek: 9-12 lat

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych, wokalnych, instrumentalnych i ruchowych. Dzieci będą śpiewać piosenki z poprawną dykcją, artykulacją , czysto intonacyjnie. Poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe (np. body drumming) i elementy muzykoterapii dzieci będą uczyły się koncentracji, współodpowiedzialności i samodzielności, poprzez wspólne muzykowanie nauczą się pracy w grupie.

 

Pracownia muzyczna – Piotr Grymuza:

Warsztaty wokalno-instrumentalne I, II,III

Na zajęcia zapraszamy młodzież,  która chce rozwijać jednocześnie talenty wokalne, jak i instrumentalne. Oprócz podstawowych ćwiczeń śpiewu i gry, uczymy się tworzyć własny akompaniament na instrumentach takich, jak: gitara elektryczna, basowa, akustyczna, pianino, perkusja, cajon, ukulele. Na zajęciach  uczniowie  grają i śpiewają - solo, w duetach lub w większej liczbie wykonawców. Poziom trudności materiału, nad którym pracujemy  jest tak dostosowany, aby każdy z instrumentalistów i wokalistów (choćby z mniejszym doświadczeniem)  czuł satysfakcję z wykonywania go. Grupy dzielimy w zależności od wieku, jak i zaawansowania.

Warsztaty instrumentalne

Zajęcia te mają na celu rozwijanie zdolności gry na instrumentach. Ogromna większość uczestników za instrument główny wybrała sobie gitarę klasyczną - cieszy się ona  wciąż niesłabnącą popularnością, ale w naszej salce muzycznej znajdują się również instrumenty takie jak : gitara elektryczna i basowa, pianino, ukulele, perkusja, cajon (instrument  perkusyjny). Uczniowie uczą się tu stawiać zarówno swoje pierwsze,  jak i te bardziej zaawansowane muzyczne kroki – wszystko w zależności od potrzeb. Rozwijamy tutaj nie tylko biegłość palców, ale również pamięć, wyobraźnię i wrażliwość muzyczną oraz pasję do wspólnego muzykowania.

Warsztaty wokalne I, II, dzieci

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności wokalnych poprzez efektywną pracę nad głosem, usprawnienie dykcji, artykulacji, intonacji. Stosujemy różnorodne techniki wokalne, dbamy o kulturę wykonywania utworów, kształtujemy gusta muzyczne poprzez śpiewanie utworów z różnych gatunków muzycznych zarówno solo jak i w małych zespołach wokalnych. Uczymy się pracy z mikrofonem. Umożliwiamy prezentowanie swoich umiejętności na scenie. Grupy są dostosowane do wieku i umiejętności każdego z uczniów.

Rytmika (umuzykalniające)

Celem zajęć jest kształcenie  zdolności  muzycznych dziecka poprzez śpiewnie prostych piosenek, układanie do nich ruchu i gestu, granie na instrumentach perkusyjnych. Dużo zabaw integracyjnych pozwoli dzieciom nawiązywanie właściwych relacji w grupie. Poprzez improwizację ruchową  do muzyki dziecko będzie rozwijało wyobraźnię oraz samodzielność.

hannadybala 12 PRACOWNIA MEDIALNO-TEATRALNA-  teatry dzieciece i młodzieżowe: Teatr TRUPA , Teatr CHILI, Teatr AWANTURA, Teatr Prawdziwych Mężczyzn+ONE, Teatr GROSZKI, Teatr PSTRYK i JUŻ!,  dzięciece i młodzieżowe warsztaty teatralne. Zajęcia teatralne prowadzą instruktorzy: Jolanta Tomasiewicz (Teatr Trupa), Dominika Trykacz

Warsztaty teatralne dla początkujących, Wiek: 6-7 lat

Warsztaty teatralne dla najmłodszych, podczas których przyszli aktorzy będą brać udział w grach i ćwiczeniach teatralnych, ucząc się tym samym –zasad występowania na scenie oraz radzenia sobiez  tremą. Młodzi adepci będą też sprawdzać się w prostych zadaniach aktorskich, rozwijając swoją kreatywność, ale także – dykcję i emisję głosu. Całość będzie przebiegać w formie zabawy.

Teatry dziecięce, Wiek: 7-12

Warsztaty teatralne dla dzieci, kończące się spektaklem teatralnym, zrealizowanym w klasycznej formie teatru żywego planu. Dzieci będą ćwiczyć się w podstawowych zadaniach aktorskich, realizowanych w formie zabawy. W miarę tworzenia spektaklu, grupy będą uczyć się współpracy, odpowiedzialności, a także poprawności w emisji, artykulacji oraz interpretacji tekstu.

Teatr młodzieżowy, Wiek: 13-18

Podczas zajęć teatralnych młodzież będzie kształcić swój warsztat aktorski poprzez ćwiczenia emisji głosu, ruchowe, kształcące plastykę ciała i rozwijające wyobraźnię. Młodzi aktorzy będą mogli poznać gatunki i konwencje teatralne, tworzyć etiudy i spektakle w oparciu o teksty własne i literackie. Zajęcia wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, kreatywność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne.

W ramach pracowni medialno teatralnej realizowane są także warsztaty filmowe i fotograficzne (fotoreporterskie) - Kino Bambino, Grupa Reporterska PMDK - nauczyciel Urszula Bednarczyk. 

Zajęcia  warsztatowe z zakresu fotografii, filmu, filmu animowanego, dziennikarstwa: Efektem zajęć są filmy animowane w technice animacji poklatkowej, prace fotograficzne, teksty, pokazy  filmowe i wystawy oraz materiały dokumentujące i promujące działalność PMDK, do publikacji na stronie internetowej PMDK, Facebooku i kanale  Youtube. Wychowankowie biorą udział w konkursach fotograficznych i filmowych.

 

fot.zofiadybaładsc 1307PRACOWNIA TANECZNA 

Zespoły: Klaps, Vortex, Releve, Releve II, Dance Feat I, Sweet, Free Steps/Sprind Dance, Warsztaty taneczne, Warsztaty rytmiczno-taneczne dla początkujących.  Zajęcia prowadzi  pani Jolanta Grabowska.

 • Uczestnicy zajęć tanecznych pracują w różnych technikach tańca: klasycznego (balet), współczesnego oraz nowoczesnego (taniec jazzowy, style uliczne - hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading). 
 • Program zajęć obejmuje naukę podstawowych figur tanecznych, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające.
 • Podczas zajęć wychowankowie realizują układy taneczne, które prezentują na scenie.
 •  Grupy biorą udział w konkursach i festiwalach.

Warsztaty rytmiczno- taneczne dla początkujących /z elementami baletu/ 6- latki

Na zajęciach kształcić będziemy płynność ruchu, zręczność, wdzięk, harmonię, koordynację, inwencję twórczą, wrażliwość na muzykę, umiejętność poruszania się w przestrzeni. Bazujemy na technice tańca klasycznego. Zajęcia pomogą pokonać nieśmiałość i dodadzą pewności siebie. Ważną rolą jest praca w grupie, współpraca i kontakt z rówieśnikami. Uczymy się różnych układów tanecznych, które prezentowane są na scenie podczas różnych imprez organizowanych przez PMDK. Wykorzystujemy także elementy pedagogiki zabawy.

Warsztaty taneczne  7-12 lat

Uczestnicy zajęć tanecznych pracują w różnych technikach tańca: klasycznego/balet/,współczesnego oraz nowoczesnego-taniec jazzowy, style uliczne- hip hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerlaiding. Program zajęć obejmuje naukę podstawowych kroków i figur tanecznych. Ćwiczenia kształtujące  prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Podczas zajęć wychowankowie realizują układy taneczne, które prezentują na scenie. Grupy biorą udział w konkursach i festiwalach tanecznych.

Zespoły  taneczne  8- 12 lat i 13-18 lat

Zespoły taneczne stwarzają możliwość młodym tancerzom ciągłego rozwoju tanecznego i rozwijania swojej pasji. Poznajemy różne techniki i style tańca od techniki klasycznej, jazz, po style uliczne / hip hop, breakdance. Duży nacisk kładziony jest na technikę taneczną, rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Pracujemy nad lekkością i płynnością ruchu. Podczas zajęć wychowankowie uczą się układów tanecznych, które poprawiają koordynację ruchową i pamięć ruchowo- taneczną. Często wykorzystujemy różne rekwizyty co podnosi atrakcyjność. Grupy biorą udział w konkursach i festiwalach tanecznych.

 

 

322929207 502913118645083 7926260631289547337 nPRACOWNIA PLASTYCZNA - Warsztaty sztuk plastycznych  dla początkujących i zaawansowanych, warsztaty malarstwa i grafiki,  akcje oraz wystawy prezentujące prace dzieci i młodzieży   - wychowanków PMDK (Galeria PMDK, cykl wystaw "Koloroskop", "Fotorama").
Zajęcia prowadzą artyści plastycy - panie Edyta Weremczuk, Izabella Dybała i Katarzyna Grabowska-Pytka.

Warsztaty sztuk plastycznych  dla początkujących Wiek: 6-7 lat, godz: 16.15-17.00 (I.D)

  • Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce,  (monotypia, papieroplastyka, rzeźba, malarstwo i rysunek na barwnych i fakturowych podłożach),
  • Rozwijanie warsztatu plastycznego, kształcenie umiejętności manualnych (wycinanie, wyklejanie, modelowanie, lepienie, odciskanie itp.),
  • Rozwijanie wrażliwości plastycznej (estetyka pracy, zabawa formą, barwą i fakturą),
  • Poznawanie podstawowej terminologii w zakresie teorii barw,
  • Udział w życiu kulturalnym (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych).

Warsztaty sztuk plastycznych  Wiek: 7-8-9 lat

  • Poznawanie nowych technik plastycznych i metod wykorzystywania niestandardowych materiałów w plastyce, utrwalanie poznanych technik plastycznych , nabywanie umiejętności łączenia różnych technik(graficznych, malarskich, rysunkowych , rzeźbiarskich ). Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej , poczucia estetyki i dobrego smaku /gustu/.
  • Poznawanie terminologii z zakresu twórczości plastycznej m.in.: rodzaje kompozycji, wiedza o barwach, rodzaje i wartości wyrazowe kreski;  wiadomości o rzeźbie, różne techniki graficzne .
  • Poznawanie wybranych stylów i kierunków  w sztuce na przestrzeni wieków oraz  ich przedstawicieli.
  • Udział w życiu kulturalnym  (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w Galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych, muzeów).

Warsztaty malarstwa i grafiki 

  • Poznawanie i pogłębianie wiedzy  o technikach malarskich i graficznych
  • Kopiowanie i zindywidualizowana analiza dzieł sztuki
  • Praca w plenerze, na sztalugach i dużych formatach
  • Elementy rzeźby i rękodzieła artystycznego - projektowanie i  komponowanie
  • Poznawanie wybranych stylów i kierunków w sztuce na przestrzeni wieków i ich przedstawicieli
  • Udział w życiu kulturalnym  (zwiedzanie i omawianie wystaw, udział w akcjach i konkursach plastycznych, prezentacja własnych prac w Galerii PMDK lub innych galeriach poza placówką, wyjazdy edukacyjne na wystawy, do szkół i uczelni plastycznych, muzeów).

Podczas zajeć we wszystkich pracowniach realizowane sa zarówno cele dydaktyczne, jak i wychowwawcze. Zajęcia wspomagają rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka).

 

 • PRACOWNIA INICJATYW KULTURALNYCH w ramach działalności impresaryjnej i animacyjnej realizuje zajęcia okresowe i okazjonalne:
 • koncerty, wystawy, spotkania, widowiska teatralne, pokazy taneczne, festyny i akcje plenerowe dla wychowanków PMDK  i ich rodzin w ramach młodzieżowego Klubu IKA-Cafe oraz Dziecięcego Klubu „Kogel-mogel”
 • cykliczne konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne i recytatorskie o zasięgu powiatowym (np. Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki "Opowieści wigilijne", Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Pokażę ci gdzie mieszkam").
 • akcje i koncerty charytatywne  oraz cykliczne wydarzenia artystyczne  dla środowiska lokalnego   („Witryna teatralna”, „Muzyka łączy pokolenia”, „Pastorałko nieś się biała").
 • działalność wystawiennicza w Galerii PMDK - wystawy dzieci i młodzieży, twórców ludowych,  artystów profesjonalnych i  amatorów z lokalnego środowiska,  studentów i wykładowców wyższych szkół plastycznych oraz absolwentów PMDK.
 • Nieobozowa akcja letnia i zimowa „Artystyczne wakacje”, „Artystyczne ferie” – półkolonie/zajęcia edukacyjne i integracyjne
 • Wycieczki edukacyjne, rekreacyjne i krajoznawcze dla wychowanków PMDK
 • Zajęcia tematyczne dla grup szkolnych
 • Promocja osiągnieć wychowanków PMDK w mediach
 • międzynarodowe projekty wymiany młodzieży i projekty o charakterze artystycznym i kulturalnym tj. "LUBARTOWSKI PEJZAŻ KULTUROWY",  "TEATR NA ULICY", "POKONAĆ SMOKA"