W naszej ofercie jest cała gama zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat.
Prowadzimy zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne oraz warsztaty medialne.
Zajęcia w placówce zorganizowane są w pracowniach:

 • PRACOWNIA MUZYCZNA

  • Uczestnicy zajęć wokalnych pracują indywidualnie i w zespołach, uczą się prawidłowej emisji głosu i dykcji, pracują nad postawą sceniczną, ćwiczą z mikrofonem, biorą udział w konkursach, festiwalach i koncertach.Uczestnicy zajęć instrumentalnych (gitara, keyboard, instrumenty perkusyjne) rozwijają technikę gry na instrumencie oraz pracują nad repertuarem. Pracownia muzyczna oferuje także zajęcia dla dzieci 5-letnich - warsztaty umuzykalniające.
 • PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA

  • Uczestnicy zajęć teatralnych pracują m.in. nad emisją głosu, dykcją, plastyką ruchu i interpretacją tekstu. Każda grupa przygotowuje spektakl teatralny, który prezentuje przed publicznością oraz na konkursach. Zajęcia dla najmłodszych obejmują przede wszystkim zabawy teatralne i ruchowe - to doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni i nauki pracy w grupie. Zajęcia finalizują się prezentacją na scenie.W ramach pracowni medialno-teatralna realizowane są także warsztaty filmowe i fotograficzne (fotoreporterskie) - Kino Bambino, Grupa Reporterska PMDK Zajęcia  warsztatowe z zakresu fotografii, filmu, filmu animowanego, dziennikarstwa. Efektem zajęć są filmy animowane w technice animacji poklatkowej, prace fotograficzne, pokazy  filmowe i wystawy oraz materiały dokumentujące i promujące działalność PMDK, do publikacji na stronie internetowej PMDK, Facebooku i kanale  Youtube.
 • PRACOWNIA TANECZNA

  • Uczestnicy zajęć tanecznych pracują w różnych technikach tańca: klasycznego (balet), współczesnego oraz nowoczesnego (taniec jazzowy, style uliczne- hip-hop, breakdance, formy taneczne sportowe- cheerleading)  Program zajęć obejmuje naukę podstawowych figur tanecznych, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, precyzję ruchów oraz ćwiczenia rozciągające. Podczas zajęć wychowankowie realizują układy taneczne, które prezentują na scenie,  Grupy biorą udział w konkursach i festiwalach.
 • PRACOWNIA PLASTYCZNA  

  • Uczestnicy poznają różnorodne techniki malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie. Uwrażliwiają się na piękno i sztukę, rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność, uczą się konsekwencji w dążeniu do celu. Efektem pracy są wystawy, publikacje, nagrody w konkursach.Zajęcia we wszystkich pracowniach wspomagają także rozwój emocjonalny i pomagają kształtować takie cechy, jak: pewność siebie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, empatia, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i komunikacyjne (zdolność do nawiązywania kontaktów i wyrażania swoich opinii i odczuć, kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka).
 • PRACOWNIA INICJATYW KULTURALNYCH w ramach działalności impresaryjnej i animacyjnej realizuje zajęcia okresowe i okazjonalne:
  • koncerty, wystawy, spotkania, widowiska teatralne, pokazy taneczne, festyny i akcje plenerowe dla wychowanków PMDK  i ich rodzin w ramach młodzieżowego Klubu IKA-Cafe oraz Dziecięcego Klubu „Kogel-mogel”
  • cykliczne konkursy plastyczne, literackie , fotograficzne i recytatorskie o zasięgu powiatowym (np. Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki "Opowieści wigilijne", Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Pokażę ci gdzie mieszkam").
  • akcje i koncerty charytatywne  oraz cykliczne wydarzenia artystyczne  dla środowiska lokalnego   („Witryna teatralna”, „Muzyka łączy pokolenia”, „Biesiada czerwcowa”).
  • działalność wystawiennicza w Galerii PMDK - wystawy dzieci i młodzieży, twórców ludowych,  artystów profesjonalnych i  amatorów z lokalnego środowiska,  studentów i wykładowców wyższych szkół plastycznych oraz absolwentów PMDK.
  • Nieobozowa akcja letnia i zimowa „Artystyczne wakacje”, „Artystyczne ferie” – półkolonie/zajęcia edukacyjne i integracyjne
  • Wycieczki edukacyjne, rekreacyjne i krajoznawcze dla wychowanków PMDK
  • Zajęcia tematyczne dla grup szkolnych
  • Promocja osiągnieć wychowanków PMDK w mediach
  • międzynarodowe projekty wymiany młodzieży i projekty o charakterze artystycznym i kulturalnym tj. "LUBARTOWSKI PEJZAŻ KULTUROWY",  "TEATR NA ULICY", "POKONAĆ SMOKA"