• XXIII Edycja Sceny Młodych, Lublin (kategoria: młody teatr): wyróżnienie dla Teatru "Widmo", wyróżnienie dla Teatru "Trupa", (kategoria: poezja śpiewana), III nagroda dla Sekstetu Wokalnego, wyróżnienie instruktorskie dla p. Grażyny Grymuzy
  • XXIV Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych, Lublin: puchar Kuratora Oświaty dla Teatru "Trupa" wyróżnienie za muzykę do spektaklu dla p. Grażyny Grymuzy, nagroda indywidualna za kreację aktorską dla Iwony Sitkowskiej
  • X Jubileuszowe Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu, nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Teatru "Trupa"