• XXI Edycja Sceny Młodych, Lublin: nagroda główna dla Teatrzyku Dziecięcego "Sznurowadło"
  • Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, Lublin: puchar Kuratora Oświaty dla zespołu tańca współczesnego "Zez II", puchar Kuratora Oświaty dla solistki Anny Furtak, puchar Kuratora Oświaty dla Tercetu Wokalnego "Bum", puchar Kuratora Oświaty dla duetu wokalno-instrumentalnego
  • X Płocki Kramik Teatrzyków Dziecięcych, Heca `99: nagroda instruktorska dla p. Jolanty Tomasiewicz
  • XXXII Turniej Poezji Dziecięcej, Lublin: wyróżnienie dla Teatru "Sznurowadło"