Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie rozpoczął swoją działalność 1 września 1980 r. Siedzibą placówki był wówczas mieszczący się przy ul. Lubelskiej dworek, który niegdyś był własnością doktora Słowikowskiego. Pierwszym dyrektorem była pani Janina Zabielska. W placówce działało 12 kół naukowych, nauka języków obcych oraz klub sportowy MKS MDK.

W pierwszych latach funkcjonowania placówki liczba wychowanków oscylowała w granicach 200-300 osób. W latach 1987-1999 dyrektorem placówki była pani Dorota Wydrzyńska. W tym okresie większy nacisk położono na edukację kulturalną i artystyczną dzieci i młodzieży. Na kilka lat zadomowiliśmy się w budynku mieszczącym się przy ul. Cichej. Po krótkiej adaptacji zaczął się okres dużych zmian i intensywnej działalności. Młodzieżowy Dom Kultury zawsze przyciągał rzesze dzieci i młodzieży poszukującej miejsca dla siebie, rozwoju swoich zainteresowań i talentów, wreszcie miejsca, gdzie liczy się kreatywność i gdzie można interesująco spędzić wolny czas. To właśnie na ul. Cichej zrodził się pomysł powołania do istnienia piątkowej "Kawiarenki Literacko-Muzycznej" dla młodzieży i dziecięcego klubu "Kogel Mogel". Ideą tych dwóch cyklicznych form działalności było stworzenie młodym ludziom szansy do prezentacji swojej twórczości, osiągnięć i efektów edukacji artystycznej. Tradycja piątkowych spotkań młodzieży przetrwała do dziś. W latach 90-tych powstały zespoły, które niejednokrotnie reprezentowały placówkę na konkursach i przeglądach wojewódzkich (zespół wokalny "Muszelka", Teatr Satyryczny "Trupa", zespół  "Dzieci Orffa", zespół rockowy "Big-Max", zespół tańca współczesnego "Zez", teatrzyk dziecięcy "Sznurowadło", itd.).

Po kilku latach działalności nastąpiła kolejna przeprowadzka i "budowanie" wizerunku placówki w zupełnie innej części miasta na tzw. osiedlu garbarskim. Nowe usytuowanie placówki wydawało się nam, pracownikom niezbyt szczęśliwe, ale niezaprzeczalnym atutem była większa przestrzeń, dająca nowe, dodatkowe możliwości. Działalność Młodzieżowego Domu Kultury rozrastała się, nasi wychowankowie coraz częściej odnosili sukcesy, nie tylko w skali województwa, ale także na festiwalach i konkursach ogólnopolskich. Od roku 1999 placówka funkcjonuje w strukturach powiatowych, w tym również roku dyrektorem MDK została pani Jolanta Tomasiewicz. Od tego czasu placówka realizuje nowe zadania zwłaszcza w zakresie działalności pracowni inicjatyw kulturalnych. Zainicjowano wiele imprez, konkursów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych, które na dobre wrosły w krajobraz naszego regionu. Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy: literacko-plastyczny "Opowieści wigilijne", plastyczno-fotograficzny "Pokażę Ci gdzie mieszkam" oraz Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej "Wielka Majówka".

Przez 40 lat działalności placówka niejednokrotnie zmieniała swoje oblicze, siedzibę, zmieniała się i rozrastała oferta programowa, przychodzili i odchodzili wspaniali nauczyciele, dorastali i rozpoczynali kariery zawodowe nasi absolwenci. Do roku 2020 r. placówka funkcjonowała już w piątym obiekcie, przy ulicy Szaniawskiego 64. W 2020 r. , po trwającym od 2014 r.  remoncie  budynku tzw. "starego szpitala" , PMDK przeprowadził się do docelowej siedziby przy ul. Słowackiego  7. Budynek został przebudowany na potrzeby PMDK, który pierwszy raz w swojej historii będzie mógł korzystać z własnej, bezpiecznej i profesjonalnie przygotowanej sali widowiskowej.