Izabella Dybała - absolwentka historii sztuki na KUL oraz grafiki warsztatowej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Nauczyciel plastyki w Powiatowym Młodzieżowym Momu Kultury w Lubartowie. W latach 1991-1997 uczęszczała na zajęcia plastyczne do MDK w Lubartowie, gdzie pracowała pod kierunkiem Dariusza Dessauera, Edyty Weremczuk i Artura Trojanowskiwgo. Po ukończeniu nauki w MDK kontynuowała kształcenie artystyczne w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Lublinie.