1. CZYM ZAJMUJE SIĘ PLACÓWKA?


POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBARTOWIE jest placówką WYCHOWANIA pozaszkolnego, realizującą misję rozwijania i pielęgnowania TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY z całego powiatu lubartowskiego.

PMDK istnieje od 1980 r. i w ciągu 37 lat działalności wychował całe rzesze artystów, animatorów i miłośników sztuki oraz świadomych odbiorców kultury.

 

2. JAKIE ZAJĘCIA PROPONUJEMY?

W ofercie PMDK jest cała gama ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH dla dzieci i młodzieży (6-19 lat): taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i medialne:

PRACOWNIA MUZYCZNA: zajęcia wokalne – Dziecięce i Młodzieżowe Studio Piosenki, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, warsztaty umuzykalniające dla dzieci 5-letnich

PRACOWNIA PLASTYCZNA: plastyka dla najmłodszych, warsztaty rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby

PRACOWNIA TANECZNA: taniec klasyczny – balet, taniec ludowy, taniec nowoczesny (hip-hop, break-dance), taniec współczesny, inscenizacje taneczne, zespoły taneczne: „Free Steps”, „Sprind Dance”, „Dance Feet”, „Relevé”, „Klaps”, „Baleriny”, „Balerinki”

PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA:

- gry i zabawy teatralne dla najmłodszych, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, teatry dziecięce i młodzieżowe : „Sznurowadło”, „Hop”, „Bęc”,, Chłopięca grupa teatralna”, „Pięć złotych”, Teatr Trupa

- warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i filmowe dla młodzieży – Grupa Reporterska

Oprócz oferty zajęć PMDK posiada bogatą ofertę animacyjną: organizuje rocznie ok. 50 IMPREZ KULTURALNYCH dla dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego: koncertów, pokazów, spotkań, wystaw w Galerii PMDK i Galerii Międzyziemie. PMDK organizuje także KONKURSY plastyczne, literackie i recytatorskie o zasięgu powiatowym: Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Opowieści Wigilijne” i Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Pokażę Ci, gdzie mieszkam”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap powiatowy.

3. KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?
Zajęcia prowadzimy w godzinach funkcjonowania placówki (pon.-pt. 7.30 - 21.00) , zazwyczaj popołudniami, od godziny 14 do 21. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, poszczególne zajęcia trwają przeważnie dwie godziny lekcyjne.


4. KIM SĄ NASI NAUCZYCIELE?
Prowadzący zajęcia są nauczycielami specjalistami w zakresie muzyki, plastyki, teatru i tańca. Nasi nauczyciele są wielokrotnymi laureatami przeglądów i konkursów, posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi i młodzieżą.


5. JAKICH MAMY WYCHOWANKÓW?

Z edukacji w PMDK w roku szkolnym 2019 -2020 korzysta 662 uczestników zajęć stałych oraz ogromna liczba odbiorców wydarzeń artystycznych proponowanych przez placówkę.

Wychowankami placówki są dzieci i młodzież z Lubartowa i z terenu powiatu lubartowskiego : Kamionki, Ostrowa Lubelskiego, Kozłówki, Skrobowa, Kocka i wielu innych miejscowości.

Dzieci i młodzież z PMDK są LAUREATAMI KONKURSÓW I FESTIWALI o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym oraz stypendiów artystycznych. W gronie ABSOLWENTÓW PMDK znajduje się wielu PROFESJONALNYCH ARTYSTÓW, których przygoda ze sztuką zaczęła się właśnie w PMDK.


6. JAK SIĘ ZAPISAĆ NA ZAJĘCIA?

W związku ze zmianą przepisów oświatowych (Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 3 stycznia 2014/) od roku szkolnego 2014/2015 zostały wprowadzone nowe zasady rekrutacji na zajęcia w PMDK w Lubartowie.

Pierwszym etapem rekrutacji na zajęcia będzie zebranie deklaracji o kontynuacji zajęć w przyszłym roku szkolnym od wychowanków uczęszczających na zajecia w roku bieżącym ( termin orientacyjny: do końca kwietnia). Po zebraniu deklaracji będzie można określić ilość wolnych miejsc i rozpocząć na nie rekrutację ( termin orientacyjny: 15.05 - 15.06). Jeśli zostaną wolne miejsca w grupach, może być zorganizowana rekrutacja uzupełniająca ( termin orientacyjny:1-14 sierpnia).

Na każdym etapie rekrutacji konieczne jest złożenie do Komiisji Rekrutacyjnej poprawnie wypełnionego wniosku.

Więcej informacji znajduje się w zakładce REKRUTACJA.


7. ILE TO KOSZTUJE?
Zajęcia w placówce są bezpłatne, pobieramy wyłącznie składkę na fundusz Rady Rodziców PMDK. Wysokość składki co roku określa Rada Rodziców.
Wpłaty można dokonać u nauczycieli, w sekretariacie placówki lub przelewem na konto:

63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64

21-100 Lubartów

 

Informacja Rady Rodziców PMDK o wysokości składki w roku szkolnym 2016-2017


 
8. Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
PMDK współpracuje z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi w naszym mieście i powiecie. W szczególności utrzymujemy ścisłe kontakty z placówkami znajdującymi się w strukturach organizacyjnych powiatu lubartowskiego. Ponadto utrzymujemy rozległe kontakty z innymi MDK-ami na terenie całego województwa oraz z placówkami kultury w Lublinie.


9. CO GWARANTUJEMY?
Przyjazne środowisko sprzyjające pracy twórczej dzieci i młodzieży, kompetentnych wychowawców, atrakcyjną lokalizację i estetyczne wnętrza, wyposażenie w sprzęt audio i video, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konkursach i przeglądach, a także prezentacji osiągnięć wychowanków, a przede wszystkim wspaniałą atmosferę.