1. CZYM ZAJMUJE SIĘ PLACÓWKA?


POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBARTOWIE jest placówką WYCHOWANIA pozaszkolnego, realizującą misję rozwijania i pielęgnowania TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY z całego powiatu lubartowskiego.

PMDK istnieje od 1980 r. i w ciągu 37 lat działalności wychował całe rzesze artystów, animatorów i miłośników sztuki oraz świadomych odbiorców kultury.

2. JAKIE ZAJĘCIA PROPONUJEMY?

W ofercie PMDK jest cała gama ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH dla dzieci i młodzieży (6-19 lat): taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i medialne:

PRACOWNIA MUZYCZNA: zajęcia wokalne – Dziecięce i Młodzieżowe Studio Piosenki, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, warsztaty umuzykalniające dla dzieci 5-letnich

PRACOWNIA PLASTYCZNA: plastyka dla najmłodszych, warsztaty rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby

PRACOWNIA TANECZNA: taniec klasyczny – balet, taniec ludowy, taniec nowoczesny (hip-hop, break-dance), taniec współczesny, inscenizacje taneczne, zespoły taneczne: „Free Steps”, „Sprind Dance”, „Dance Feet”, „Relevé”, „Klaps”, „Baleriny”, „Balerinki”

PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA:

- gry i zabawy teatralne dla najmłodszych, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, teatry dziecięce i młodzieżowe : „Sznurowadło”, „Hop”, „Bęc”,, Chłopięca grupa teatralna”, „Pięć złotych”, Teatr Trupa

- warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i filmowe dla młodzieży – Kino Bambino, Grupa Reporterska

Oprócz oferty zajęć PMDK posiada bogatą ofertę animacyjną: organizuje rocznie ok. 50 IMPREZ KULTURALNYCH dla dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego: koncertów, pokazów, spotkań, wystaw w Galerii PMDK i Galerii Międzyziemie. PMDK organizuje także KONKURSY plastyczne, literackie i recytatorskie o zasięgu powiatowym: Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Opowieści Wigilijne” i Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Pokażę Ci, gdzie mieszkam”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap powiatowy.

3. KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?
Zajęcia prowadzimy w godzinach funkcjonowania placówki (pon.-pt. 7.30 - 21.00) , zazwyczaj popołudniami, od godziny 14 do 21. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, poszczególne zajęcia trwają przeważnie dwie godziny lekcyjne.


4. KIM SĄ NASI NAUCZYCIELE?
Prowadzący zajęcia są nauczycielami specjalistami w zakresie muzyki, plastyki, teatru i tańca. Nasi nauczyciele są wielokrotnymi laureatami przeglądów i konkursów, posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi i młodzieżą.


5. JAKICH MAMY WYCHOWANKÓW?

Z edukacji w PMDK w bieżącym roku szkolnym (2019-2020) korzysta 662 uczestników zajęć stałych ( dane na grudzień 2019 r.) oraz ogromna liczba odbiorców wydarzeń artystycznych proponowanych przez placówkę.

Wychowankami placówki są dzieci i młodzież z Lubartowa i z terenu powiatu lubartowskiego : Kamionki, Ostrowa Lubelskiego, Kozłówki, Skrobowa, Kocka i wielu innych miejscowości.

Dzieci i młodzież z PMDK są LAUREATAMI KONKURSÓW I FESTIWALI o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym oraz stypendiów artystycznych. W gronie ABSOLWENTÓW PMDK znajduje się wielu PROFESJONALNYCH ARTYSTÓW, których przygoda ze sztuką zaczęła się właśnie w PMDK.


6. JAK SIĘ ZAPISAĆ NA ZAJĘCIA?

W związku ze zmianą przepisów oświatowych (Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z dnia 3 stycznia 2014/) od roku szkolnego 2014/2015 zostały wprowadzone nowe zasady rekrutacji na zajęcia w PMDK w Lubartowie.

Pierwszym etapem rekrutacji na zajęcia będzie zebranie deklaracji o kontynuacji zajęć w przyszłym roku szkolnym od wychowanków uczęszczających na zajecia w roku bieżącym ( termin orientacyjny: do końca kwietnia). Po zebraniu deklaracji będzie można określić ilość wolnych miejsc i rozpocząć na nie rekrutację ( termin orientacyjny: 15.05 - 15.06). Jeśli zostaną wolne miejsca w grupach, może być zorganizowana rekrutacja uzupełniająca ( termin orientacyjny:1-14 sierpnia).

Na każdym etapie rekrutacji konieczne jest złożenie do Komiisji Rekrutacyjnej poprawnie wypełnionego wniosku.

Wiecej informacji znajduje się w zakładce REKRUTACJA.


7. ILE TO KOSZTUJE?
Zajęcia w placówce są bezpłatne, pobieramy wyłącznie składkę na fundusz Rady Rodziców PMDK. Wysokość składki co roku określa Rada Rodziców.
Wpłaty można dokonać u nauczycieli, w sekretariacie placówki lub przelewem na konto:

63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie

ul. Słowackiego 7

21-100 Lubartów

 

Informacja Rady Rodziców PMDK o wysokości składki w roku szkolnym 2020-21:

Rada Rodziców informuje, że wysokość składki na RR dla wychowanków uczęszczających na zajęcia  wynosi 100 zł za cały rok szkolny. Wpłaty pobierane są we wrześniu bieżącego roku szkolnego. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty. Wysokość składki jest niezależna od ilości zajęć, na jakie w PMDK uczęszcza wychowanek.


 
8. Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
PMDK współpracuje z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi w naszym mieście i powiecie. W szczególności utrzymujemy ścisłe kontakty z placówkami znajdującymi się w strukturach organizacyjnych powiatu lubartowskiego. Ponadto utrzymujemy rozległe kontakty z innymi MDK-ami na terenie całego województwa oraz z placówkami kultury w Lublinie.


9. CO GWARANTUJEMY?
Przyjazne środowisko sprzyjające pracy twórczej dzieci i młodzieży, kompetentnych wychowawców, atrakcyjną lokalizację i estetyczne wnętrza, wyposażenie w sprzęt audio i video, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, konkursach i przeglądach, a także prezentacji osiągnięć wychowanków, a przede wszystkim wspaniałą atmosferę.