XVIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

OPOWIEŚCI WIGILIJNE 2016

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie.

CELE KONKURSU:

  • utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych.
  • wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
  • wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów

            prowadzących zajęcia plastyczne.

 

TEMATYKA:

Boże Narodzenie, świąteczne i noworoczne obrzędy religijne i rodzinne;

tradycja i współczesność.

 

TECHNIKA:

-         malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,

-         formy przestrzenne: szopki

 

FORMAT: maksymalnie A-3

UCZESTNICTWO: konkurs kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego.

KATEGORIE: prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:

klasy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne,

oraz w przypadku szopek prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  indywidualnej i zbiorowej ( rodzinnej)

 

OPIS PRAC: prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:

autor, klasa, szkoła lub placówka, miejscowość, adres, telefon, nauczyciel/instruktor.

Uwaga! Prosimy , aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka! (w celu ustalenia kategorii wiekowej).

 

TERMIN, MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: do 2 grudnia 2016r.

na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- prace niezgodne z regulaminem,, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą uczestniczyły w konkursie

- nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i wejdą w skład zbiorów galerii PMDK

- Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.

 

Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.mdk.lubartow.pl, www.facebook.com/pmdklubartow

 

INFORMACJA DLA LAUREATÓW: warunkiem otrzymania dyplomu oraz przyznanej nagrody jest udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.

 

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentację fotograficzną z imprezy, a także publikację danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

POBIERZ regulamin konkursu