POBIERZ REGULAMIN KONKURSU -  61 OKR  - ETAP POWIATOWY

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych do udziału w 61 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Etap powiatowy konkursu, który organizuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kulturyw Lubartowie, odbędzie się 11 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w naszej siedzibie przy ul. Szaniawskiego 64 w sali teatralnej "Międzyziemie".

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 4 kwietnia 2016r.

 

61.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2016 r.

R E G U L A M I N

(wyciąg z regulaminu ogłoszonego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej)

Założenia ogólne

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony. Wykonaw­ca może reprezentować tylko jedną instytucję ( np. szkołę, ośrodek kultury, klub).

3. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego.

4. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

5. 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

– dorosłych.

2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory

poetyckie i prozę.

3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie

literackiej;

– przynajmniej 1 utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako

trzeci śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie

prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny

(do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage

tekstów)

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze

śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłą­czenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

Ocena uczestników

1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe właściwe dla stopnia przeglądu.

2. Nie mogą być jurorami w całej edycji OKR:

a. wykonawcy uczestniczący w Konkursie;

b. instruktorzy, których recytatorzy biorą udział w Konkursie.

3. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

– interpretacja utworów;

– kultura słowa;

– ogólny wyraz artystyczny;

w turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto: celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii

i innych) wspomagających interpretację, kompozycję sceniczną występu.

w turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również: opracowanie dramaturgiczne, opracowanie reżyserskie, wykonanie zadań aktorskich, inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

w turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także: zgodność muzyki z charakterem wiersza, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, wartości artystyczne muzyki.

Przebieg konkursu w województwie lubelskim

1. W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe

(szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i wojewódzkie. Uwaga! W nie­

których powiatach eliminacje nie będą się odbywać – wówczas chętni zgłaszają się do innych, wyznaczonych placówek – lista na str. 4 regulaminu.

2. Zasady udziału w turniejach powiatowych (rejonowych) ustalają ich organizatorzy.

Turnieje powinny zakończyć się przed 11 kwietnia 2016 r.

Organizatorzy eliminacji powiatowych (rejonowych) są zobowiązani do przesłania

protokołów i kart uczestników w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia 2016 r.

(Proszę pamiętać o tym, że listy zwykłe docierają do nas nawet po tygodniu od ich

wysłania). Adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3,

20-010 Lublin, fax. 81 53 237 75, osoba odpowiedzialna: Anna Kistelska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nominacje z Turniejów Powiatowych: Jury, typuje do udziału w Turnieju Wojewódzkim:

z turnieju recytatorskiego – jednego recytatora;

z turniejów poezji śpiewanej, teatru jednego aktora, „wywiedzione ze słowa” –

po jednym uczestniku;

powiatowy Sąd Konkursowy może dodatkowo zakwalifikować w turnieju recytator­skim jednego wykonawcę – uczestnika Spotkania Finałowego 60. OKR 2015, jeżeli uzyskał nagrodę w przeglądzie powiatowym obecnego Konkursu.

Turnieje powiatowe (rejonowe) - ogłoszenia

Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin eliminacji: 11 kwietnia 2016r. godz. 10.00

termin zgłoszeń: 4 kwietnia 2016r.

Miejsce eliminacji: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, sala teatralna „Międzyziemie”

Limit liczby zgłoszeń –

Turniej Wojewódzki

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie

Termin: 26-27 kwietnia 2016 r. (w przypadku mniejszej liczby uczestników, elimi­nacje odbędą się tylko 26 kwietnia).

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu.

Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udzielają: Anna Kistelska (WOK), tel. 81 532 42 08, Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

UWAGA: Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność od począt­ku Konkursu, czyli od 26 kwietnia, od godziny 10:00 (Centrum Kultury w Lubli­nie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12) gdzie odbędzie się losowanie kolejności wystę­pów oraz 2 koncerty konkursowe.

Jury Turnieju Wojewódzkiego wytypuje do spotkań finałowych:

w turnieju recytatorskim - do 3 wykonawców;

w turnieju „wywiedzione ze słowa” - 1 wykonawcę;

w turnieju teatrów jednego aktora - 1 wykonawcę oraz 1 dodatkowego - przesyłając taśmę video z realizacją jego spektaklu - na adres organizatora spotkania finałowego;

– w turnieju poezji śpiewanej - 1 wykonawcę oraz dodatkowo 3 - przesyłając taśmę

z rejestracją ich prezentacji - na adres organizatora spotkania finałowego.

Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

                        turniej teatrów jednego aktora 3-5 czerwca 2016 roku w Słupsku;

                        turniej poezji śpiewanej 8-11 czerwca 2016 roku we Włocławku

                        turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa 22-25 czerwca 2016 roku w Ostrołęce.

Placówki kultury upoważnione do delegowania recytatorów z poszczególnych powiatów (rejonów):

1. Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2. Biłgorajskie Centrum Kultury – powiat biłgorajski

3. Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4. Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5. Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6. Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7. Centrum Kultury i Promocji – powiat kraśnicki

8. Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku – powiat lubartowski

9. Centrum Kultury w Lublinie – powiat lubelski ziemski i grodzki

10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej – powiat łęczyński

11. Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12. Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13. Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15. Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji – powiat radzyński

16. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie powiat rycki

17. Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku – powiat świdnicki

18. Tomaszowski Dom Kultury – powiat tomaszowski

19. Włodawski Dom Kultury – powiat włodawski

20. Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski

KARTA UCZESTNIKA

61. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Po zaznajomieniu się z regulaminem 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział

w turnieju TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Imię i nazwisko wykonawcy: .....................................................................................

2. Adres zamieszkania wykonawcy: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Telefon/e-mail wykonawcy: .......................................................................................

4. Nazwa i adres instytucji patronującej: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Telefon/Fax/e-mail instytucji: ..............................................................................................................................................................................................................................

6. Tytuł monodramu: .....................................................................................................

7. Autor i tytuł tekstu, na podstawie którego powstał monodram: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tłumacz: .........................................................................................................................

8. Realizatorzy monodramu: .........................................................................................

a) autor scenariusza: ...................................................................................................

b)reżyser: .....................................................................................................................

c)scenografia: ..............................................................................................................

d) muzyka: ..................................................................................................................

9. Data premiery: ...........................................................................................................

10. Czas trwania:

a) Monodramu ..........................................................................................................

b) montażu .................................................................................................................

c) demontażu ...............................................................................................................

11. Potrzeby techniczne (nagłośnienie, oświetlenie i inne): ...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Informacje o wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Krótki opis spektaklu: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................... ............................................

miejscowość, data podpis uczestnika

DECYZJE SĄDÓW KONKURSOWYCH

...........................................................................................................................................

powiatowego/rejonowego ...............................................................................................

wojewódzkiego ................................................................................................................