REGULAMIN

XVI POWIATOWEGO  KONKURSU

PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO

„POKaŻĘ CI GDzIE MIeSzKAm”

 

Organizator:  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

Patronat:  Starosta Lubartowski

 

Po raz szesnasty zapraszamy Was do udziału w powiatowym konkursie „POKAŻĘ CI GDZIE MIESZKAM”. Chcemy zainspirować do innego spojrzenia na miejsce, w którym mieszkacie. Chcemy żebyście dowiedzieli się jak najwięcej o jego historii, kulturze oraz ważnych wydarzeniach, które Was najbardziej zaciekawiły.

W swoich pracach przekażcie swoją wiedzę, emocje i refleksje związane z miejscem i środowiskiem, w którym żyjecie, spróbujcie je wyrazić poprzez prace plastyczne i  fotograficzne.

Premiowane będzie kreatywne i oryginalne ujęcie tematu.

 

KONKURS  PLASTYCZNY

KATEGORIE: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoły średnie
TECHNIKA: dowolna
/UWAGA! Prosimy nie używać takich materiałów jak: kasze, makarony, wata, kuleczki z bibuły, plasteliny, itp./

FORMAT PRAC : max A-3

ILOŚĆ PRAC:  1 praca od 1 autora

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

W konkursie fotograficznym zapraszamy do przyjrzenia się miejscom ważnym w najbliższej okolicy: zabytkom lub miejscom pamięci. Zachęcamy, aby nie tylko dotrzeć do nich, ale sfotografować je tak, aby pokazać ich piękno – znaleźć ciekawą kompozycję, światło, kontekst w przestrzeni.

Dobrym tematem może być także krajobraz najbliższej okolicy, ale pod warunkiem, że uczestnicy skupią się na miejscach charakterystycznych (np. dolina Wieprza, lasy kozłowieckie) i sfotografują je w sposób pokazujący ich wartość i piękno.

 

Każda fotografia powinna być opisana

 

KATEGORIE: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoły średnie

FORMAT ZDJĘĆ: minimalnie 15x21 cm lub większe (mogą to być dobrej jakości wydruki)

ILOŚĆ PRAC: do 6 fotografii od jednego autora

TERMIN NADSYŁANIA PRAC do 31 października 2020r.

 

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Słowackiego 7

21-100 Lubartów

 

Przewidujemy przyznanie atrakcyjnych nagród, wyróżnień i dyplomów.

Wyróżnione /choć nie tylko/ prace będą zaprezentowane w naszej GALERII PMDK, lokalnej prasie oraz w placówkach  na terenie naszego powiatu.


Każda szkoła lub placówka przesyłająca prace proszona jest o dołączenie listy osób biorących udział  w konkursie /imię, nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela/

Każda praca powinna być opisana wg wzoru pismem drukowanym:

 

NAZWISKO i IMIĘ

 

KLASA

 

TYTUŁ PRACY PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ, LITERACKIEJ

 

SZKOŁA/ INSTYTUCJA

 

ADRES, E-MAIL, TELEFON PLACÓWKI

 

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

 

 

W przypadku braku wymaganych informacji o autorze praca nie będzie oceniona. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane.

UWAGA:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentacji fotograficznej z imprezy, a także danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

O TERMINIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I UROCZYSTYM WRĘCZENIU NAGRÓD LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE

 

 

wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej

www.mdk.lubartow.pl oraz na www.facebook.com/pmdklubartow/

 

Laureaci konkursu zostaną poproszeni o wypełnienie KLAUZULI RODO

 

POBIERZ REGULAMIN