Z okazji jubileuszu w XX Powiatowym Konkursie Plastyczno-Literackim „Opowieści wigilijne” Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury postanowił przyznać specjalne nagrody organizatora. Komisja złożona z:

- Adrianny Sawczuk-Dejko – przewodniczącej Rady Rodziców PMDK

- Marceliny Cieślak - przewodniczącej Samorządu Wychowanków PMDK

- Kingi Michny – skarbnika Samorządu Wychowanków PMDK

- Dominiki Trykacz - opiekuna Samorządu Wychowanków PMDK

postanowiła przyznać nagrody organizatora następującym osobom:

- Milena Mitura, kl. IV, Dom Kultury w Kocku, opiekun: Maria Morosznyczenko

- Jowita Błaszczak, kl. V, Szkoła Podstawowa w Ostrówku, opiekun: Ewa Jaroszyńska

- Patryk Panek, kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, opiekun: Katarzyna Ogrodowska

 

Wszystkich laureatów konkursu  oraz ich opiekunów zapraszamy na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się  19 grudnia (środa) o godz. 12.00 w sali rycerskiej pałacu Sanguszków - siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8.