Informacja Rady Rodziców PMDK dla Rodziców i Wychowanków

uczęszczających do PMDK w roku szkolnym 2016/2017

Rada Rodziców PMDK informuje, że w związku ze stale rosnącymi kosztami realizacji zajęć dydaktycznych i imprez organizowanych dla wychowanków PMDK w roku szkolnym 2016/2017 zostaje wprowadzona roczna składka na materiały do każdej pracowni w wysokości:

Pracownia plastyczna- 100 zł ( materiały plastyczne, akredytacje, konkursy, nagrody i imprezy integracyjne)

Pracownia taneczna- 100 zł ( kostiumy, scenografia, akredytacje, wyjazdy konkursowe i imprezy integracyjne)

Pracownia teatralna- 70 zł ( kostiumy, scenografia, akredytacje, wyjazdy konkursowe i imprezy integracyjne)

Pracownia muzyczna- 70 zł ( kostiumy, materiały dydaktyczne, akredytacje, wyjazdy konkursowe i imprezy integracyjne)

1.Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty po złożeniu podania i jego rozpatrzeniu przez Radę Rodziców.

2.Osoby uczęszczające do kilku pracowni opłacają tylko jedną, wyższą składkę.

3.Wpłaty będą pobierane we wrześniu każdego roku, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty (jedna w każdym semestrze).

4.Opłaty będą pobierane w sekretariacie lub u nauczycieli prowadzących zajęcia. Istnieje także możliwość zapłaty przelewem na konto:

63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64

21-100 Lubartów
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę zajęć, na jakie uczęszcza w PMDK oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego.

5. W roku szkolnym 2016/2017 składka na Radę Rodziców od rodzin wielodzietnych pobierana jest w 100 % wysokości od każdego członka rodziny uczestniczącego w zajęciach. Dla osób o trudnej sytuacji  finansowej  istnieje  możliwość  złożenia podania do Rady Rodziców o częściowe  lub całkowite zniesienie opłaty. Składka może być rozłożona na dwie raty.