DSC 0163

17 stycznia najmłodsi wychowankowie PMDK zaprosili swoje babcie i dziadków na artystyczne prezentacje im dedykowane. Zaprezentowali sie najłmodsi aktorzy: Teatr "Pięć groszy", przygotowany przez panią Małgorzatę Adamczyk wykonał trailer spektaklu "Pchła Szachrajka". Nieco więcej z najnowszego spektaklu pt. "Baza" pokazali ich stasi koledzy z Teatru "Hop". Kolędy i pastorałki zaśpiewali podopieczni pani Anny Kozak. Na koniec spotkania otwarta została wystawa plakatów teatralnych, które dzieci i młodzież z pracowni plastycznej i teatralnej PMDK wykonali pod kierunkiem instruktorów: pani Katarzyny Grabowskiej, Izabelli Dybały, Edyty Weremczuk i Jolanty Tomasiewicz.

IMAG32439 stycznia 2018 r. wychowankowie PMDK z pracowni teatralnej i plastycznej odwiedzili Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Po najnowszej wystawie pt. „Stulecie zorganizowanego regionalizmu lubartowskiego 1917 – 2017” oprowadził grupę dyrektor muzeum, pan
Longin Tokarski. Na wystawie wiele eksponatów wzbudziło zainteresowanie młodych, którzy chętnie dyskutowali z przewodnikiem i wykazali się wiedzą na temat regionu. Wystawę przygotowało Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, a samą ekspozycję aranżowała nauczycielka pracowni plastycznej PMDK, a zarazem członkini Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego—dr Izabella Dybała.

 

DSC 0101

19 i 21 grudnia  wychowankowie PMDK spotkali się na przedświątecznym spotkaniu integracyjnym. Spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz, składając wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia, następnie przedstawiła gościa specjalnego - pana Wojciecha Charlińskiego, regionalistę. Pan Charliński opowiedział dzieciom o lokalnych zwyczajach bożonarodzeniowych: jeszcze do niedawna funkcjonowało wiele grup kolędników, którzy chodzili z szopką, gwiazdą czy herodami, a każda z grup miała swój repertuar do zaśpiewania i powiedzenia w każdym domu, do którego zawitali. Za życzenia, które cytował pan Charliński,  gospodarze odwdzięczali się podarunkami… Dzieci wysłuchały pana Charlińskiego z dużym zainteresowaniem, a później rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd, prowadzone przez panią Grażynę Grymuzę i Annę Kozak. Zaprezentowali się także wychowankowie – instrumentaliści przygotowani przez panią Kozak i mali wokaliści – podopieczni pani Grymuzy.

 

Czas świąteczny to nie tylko barwne zwyczaje, ale także czas myślenia o potrzebujących, dlatego  ważnym punktem spotkania była akcja charytatywna UNICEF „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”, którą zdecydował się wesprzeć Samorząd Wychowanków PMDK. Dziewczęta z samorządu –Karina Szczepaniak, Milena Sowa i Wiktoria Powałka opowiedziały o akcji, celem której jest edukowanie dzieci i młodzieży z PMDK o problemach najmłodszych z terenów zniszczonych przez syryjską wojnę. Zwłaszcza w zimie rówieśnicy wychowanków PMDK cierpią szczególnie: w Syrii temperatura w zimie spada poniżej 0, a w niektórych rejonach dochodzi do -15 stopni. Samorząd postanowił wesprzeć zbiórkę UNICEF i wyznaczył sobie cel: 123 zł, za które organizacja kupi 5 koców dla syryjskich dzieci.

DSC 0169

6 grudnia do PMDK zawitał Mikołaj. Jak wiadomo, prezenty dostaje się za dobre zachowanie i osiągnięcia, dlatego wychowankowie PMDK musieli  wykazać się wykonaniem kilku zadań artystycznych.  Na początku wystąpił Teatrzyk Sznurowadło z "Brzechwałkami", później przyszedł czas na zadania dla wszystkich zgromadzonych: pani Eliza Maruszak i Jolanta Grabowska nauczyły dzieci dwóch tańców, pani Ania Kozak i jej pomocnice - piosenki, pani Małgorzata Adamczyk zagrała z dziećmi w grę teatralną, a pani Katarzyna Grabowska poprowadziła akcję plastyczną. Na koniec okazało się, że dzieci pomyślnie zdały egzamin przed Mikołajem i mogą liczyć na prezenty.

DSC 0018

15 grudnia w sali rycerskiej pałacu Sanguszków odbył się uroczysty finał Plastyczno-Literackiego "Opowieści wigilijne", organizowanego przez PMDK w Lubartowie.  Jest to największy konkurs bożonarodzeniowy w powiecie lubartowskim:  tego roku wzięło w nim udział  755 uczestników: wpłynęło  637 prac plastycznych i 118 literackich.  Wyjątkowość "Opowieści wigilijnych" polega także na tym, że w ramach konkursu plastycznego realizowane są szopki. Dzieci pracują nad nimi indywidualnie lub wspólnie z rodziną albo grupą kolegów. W tym roku na konkurs wpłynęło aż  143 szopki!!! Z przysłanych prac plastycznych profesjonalne i niezależne  jury - br. Bogdan Augustyniak i Rafał Eret - nagrodziło 22 prace, a wyróżniło 29 w 6 kategoriach. Komisja konkursu literackiego - panie Ariadna Ewa Zalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie i Małgorzata Adamczyk, polonista i teatrolog ostatecznie przyznała 12 nagród i 112 wyróżnień. Ponadto dyrektor PMDK przyznała nagrody specjalne autorom prac, które zostały wydrukowane w formie świątecznej kartki pocztowej - Łukaszowi Gawłowi z PMDK i Maksymilianowi Karczmarzowi z SP w Sernikach. 

Finał konkursu, dzięki uprzejmości gospodarzy pałacu Sanguszków - starostwu Powiatowemu - odbył się w reprezentacyjnej sali rycerskiej. Odczytaniu protokołu konkursu i wręczaniu nagród towarzyszyła część artystyczna -  dwie pastorałki zaśpiewały najmłodsze wychowanki pracowni muzycznej, Amelia Kowalczyk i Maja Kisiel, przygotowane przez panią Annę Kozak, a aktorzy teatru Trupa - Natalia Rola, Patryk Sowa i Piotr Adamczyk - pięknie odczytali fragmenty nagrodzonych prac literackich. Finał zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.

Z nagrodzonych prac została utworzona wystawa pokonkursowa, która będzie dostępna w pałacu Sanguszków do końca roku, natomiast później  zostanie przeniesiona do PMDK.

Pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie internetowej PMDK w dziale KONKURSY.

http://www.mdk.lubartow.pl/index.php/konkursy