DSC 0470

Spotkanie "Rzecz o stroju i kostiumie" , które odbyło się 17 stycznia 2014r. w PMDK, przyciągnęło do Międzyziemia PMDK miłośników sztuki i  historii. Okazją do poszerzenia wiedzy historycznej był realizowany w ramach umowy Powiatu Lubartowskiego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim wykład mgr Małgorzaty Żak, asystenta w Katedrze Wiedzy o Sztuce KUL. Wykład  "Kodeks Baltazara Behema (1505) – przesłanie historyczne, moralizatorskie i satyryczne oraz artystyczna forma dzieła" dotyczył szesnastowiecznego dzieła, w którym zawarto zasady funkcjonowania krakowskich cechów rzemieślniczych. Zasady te dotyczyły także... strojów, w jakie mogą ubierać się rzemieślnicy, a w jakich nie można im pokazać się publicznie, aby nie udawać wyższych stanów... Zupełnie niespodziewanie okazało się, że Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie posiada reprint omawianego podczas wykładu dzieła. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu kierownika MBP - pana Andrzeja Rybaka, uczestnicy spotkania mogli obejrzeć księgę, której  ciekawą historię pan Rybak  opowiedział zgromadzonym.

Natomiast w galerii Miedzyziemie uroczyście otwarta została wystawa projektów scenografii i kostiumów teatralnych pani Anny Świderskiej-Kusyk, dawnej wychowanki pracowni teatralnej i plastycznej PMDK, absolwentki grafiki na Wydziale Artystycznym UMCS i scenografii na krakowskiej ASP, obecnie pracującej w TVP. Artystka opowiedziała o problemach projektowania i realizacji scenografii, a także o aktualnych przedsięwzieciach. Za dalsze sukcesy pani Świderskiej-Kusyk trzymamy mocno kciuki, a tymczasem zapraszamy do odwiedzania galerii i podziwiania jej prac, mocno pobudzających wyobraźnię. Wystawa czynna będzie do końca lutego 2014r.