dsc 0240W dniach 2-8 lipca 2013r. PMDK prowadził działania w ramach projektu trójstronnej wymiany międzynarodowej „Defeat the Dragon” . W Kazimierzu Dolnym i w Lublinie młodzież z PMDK gościła grupy z Litwy  - teatr Svajoklis z Raseiniai oraz młodzież skupioną przy Soc. Coop. Centro R.A.T  z Cosenzy we Włoszech. Był to projekt interdyscyplinarny. 45 osób z trzech krajów  uczestniczyło w warsztatach : teatralnych, plastycznych i rytmiczno – tanecznych prowadzonych przez instruktorów naszej placówki (Urszulę Bednarczyk, Katarzynę Grabowską, Izabellę Dybałę, Grażynę Grymuzę i Elizę Maruszak).  Podczas zajęć powstało widowisko plenerowe z użyciem machin teatralnych, które zostało zaprezentowane mieszkańcom i turystom w Kazimierzu Dolnym.  Oprócz zajęć artystycznych młodzież uczestniczyła w formach aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu (poranny moduł sportowy, trekking po kazimierskich wąwozach, wspinaczka  w parku linowym) . Uczestnicy projektu mieli okazję poznać kulturę swoich krajów podczas wieczornych prezentacji narodowych, połączonych z degustacją regionalnych potraw, wspólnym  tańcem i śpiewem w ludowych zabawach.  Miasta, w których realizowaliśmy nasz projekt to miejsca naznaczone historią, dlatego staraliśmy się, aby nasi zagraniczni goście mogli ją poznać podczas zwiedzania ważnych miejsc (Muzeum na Majdanku). Chcieliśmy także, aby poznali walory przyrodnicze Lubelszczyzny (rejs po Wiśle w Kazimierzu, kazimierskie wąwozy) i bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych w Lublinie (festiwal „Inne Brzmienia”).

Wszystkie działania w ramach projektu skoncentrowane były wokół takich problemów jak: poznawanie i tolerancja dla różnorodności kulturowej, pobudzanie kreatywności i podejmowania inicjatyw młodzieżowych oraz integrację poprzez sport, zabawę i rozwój zainteresowań artystycznych.

logo MWD PL

Projekt został zrealizowany w ramach uruchomionego przez Unię Europejską programu dla młodzieży na lata 2007-2013 „Młodzież w działaniu” (Akcja 1. – Młodzież dla Europy, 1.1 – Wymiana Młodzieży).

 

 

Defeat the Dragon - film

Defeat the Dragon - prezentacja