P1360123

Po raz pierwszy w Lubartowie można podziwiać działa artysty pochodzącego z naszego miasta - Mieczysława Misiurskiego. W Galerii Międzyziemie PMDK znajduje się  kolekcja jego prac malarskich. 30 kwietnia 2013 odbył się wernisaż tej wystawy, który był okazją do wzbogacenia swojej wiedzu\y na temat sztuki współczesnej. O malarstwie abstrakcyjnym wyczerpująco opowiedziała instruktorka PMDK Izabella Dybała (artysta grafik i historyk sztuki), natomiast o antyestetyzmie w sztuce i politycznym kontekście twórczości artystycznej w Polsce po II wojnie światowej  - Urszula Bednarczyk (kulturoznawca).

Mieczysław Misiurski (1945 – 2012) urodził się w Lubartowie i już jako dziecko przejawiał talent plastyczny. Kształcił się w Liceum Plastycznym w Nałęczowie i na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod okiem znakomitych profesorów. Po skończeniu studiów oprócz tworzenia we własnej pracowni w podwarszawskich Markach, pracował w zespole naczelnego plastyka w Urzędzie m. st. Warszawy i jako rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki. Prace Mieczysława Misiurskiego można dziś podziwiać w wielu muzeach w Polsce i za granicą, ale chyba największą popularność zdobyła jego twórczość w dziedzinie grafiki użytkowej: Mieczysław Misiurski był laureatem aż 36 nagród w konkursach na plakat!

           Artysta operuje płaskim kolorem, uproszczoną formą i znakiem także w swojej twórczości malarskiej. Jest to bez wątpienia nawiązanie do doświadczeń z plakatem, formą, z której polscy artyści przez wiele lat słynęli, która znakomicie rozwijała się w czasach PRL: zakazy i nakazy dotyczące sztuki nie obejmowały grafiki użytkowej, plakaciści cieszyli się zatem znaczną wolnością formalną. Misiurski pisał: „"Moim credo malarskim jest sprowadzenie do znaku graficznego problemów wiary, filozoficznych, moralnych...”. Czy łatwo dziś rozumieć taką sztukę? Zapraszamy, aby przekonać się na własne oczy: Galeria Międzyziemie PMDK, ul. Szaniawskiego 64. Wystawa czynna będzie do 28 maja 2013r.