IMG 89748 listopada podczas uroczystej gali w sali rycerskiej pałacu Sanguszków (siedziba Starostwa Powiatowego) wręczono nagrody w XV Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam". Z rąk starosty Fryderyka Puły, dyrektor PMDK Jolanty Tomasiewicz oraz Krzysztofa Onyszko - jurora konkursu - nagrody i wyróżnienia przyjęło 36 laureatów, którzy wraz z rodzinami i nauczycielami przybyli na rozstrzygnięcie konkursu. O idei konkursu opowiadała zgromadzonym pani dyrektor Jolanta Tomasiewicz oraz Edyta Weremczuk, a pan Krzysztof Onyszko przedstawił uzasadnienie werdyktu w imieniu komisji konkursowej.
Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie, którą można obejrzeć na I p. holu pałacu Sanguszków.

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizator - PMDK w Lubartowie - zaproponował uczestnikom wyjątkowe zadanie. W części plastycznej konkursu młodzi artyści mieli stworzyć kopię lub pracę inspirowaną polskim malarstwem lub w podobny sposób pochylić się nad obrazem znanym wśród lokalnej społeczności. W części fotograficznej konkursu tematem prac miały być miejsca (zabytki i miejsca pamięci) i krajobraz najbliższej okolicy. Choć temat może wydawać się trudny, aż 323 osoby postanowiły podjąć wyzwanie. O nagrodach i wyróżnieniach decydowało czteroosobowe jury - Arkadiusz Derecki (artysta plastyk, absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Rafał Eret-(artysta plastyk, absolwent Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie), Adrianna Sawczuk- Dejko (artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) oraz Krzysztof Onyszko (redaktor naczelny „Echa Powiatu Lubartowskiego”).

Komentarz jury do werdyktu:

Jury zwróciło uwagę na bardzo wysoki poziom artystyczny prac nadesłanych na konkurs. Widać, ze uczestnicy z entuzjazmem podjęli zaproponowany przez organizatorów temat kopiowania dzieł sztuki polskiej. Pojawiły się ich ciekawe interpretacje, zrealizowane różnymi technikami i środkami formalnymi.

W pracach nagrodzonych w konkursie fotograficznym komisja doceniła poszukiwanie ciekawych kadrów, miejsc i tematów, świadomość kompozycji, także w obrębie cykli fotografii.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w XV Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam" znajduje się w dziale KONKURSY.

Gratulujemy laureatom!