DSC 007611 stycznia 2018 r. Samorząd Wychowanków PMDK zakończył zbiórkę w ramach akcji na rzecz UNICEF „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”. Dziewczęta z Samorządu - Wiktoria Urban, Karina Szczepaniak, Milena Sowa, Karolina Steć i Klaudia Nowokuńska dokonały rozpieczętowania puszki i dwukrotnie przeliczyły zebrane wśród wychowanków PMDK pieniądze: wyszło 400z ł i 23 gr!!! Sekretarz samorządu - Klaudia - sporządziła protokół zbiórki, przewodnicząca - Wiktoria Urban wypełniła formularz wpłaty a później komisyjnie cała ekipa udała się na pocztę, gdzie pieniądze zostały wpłacone na konto UNICEF.
Samorząd jest bardzo wdzięczny wszystkim, którzy dołożyli się do zbiórki. Ostateczna kwota przewyższyła pierwotny cel zbiórki, którym było 123 zł, które pozwoliłoby na zakup 5 ciepłych koców dla dzieci z Syrii. Dzięki zebranej sumie można tych koców kupić ... aż 16!!! Najbardziej chyba cieszymy się jednak z tego, że wiele młodych osób dowiedziało się o problemach rówieśników w kraju zniszczonym wojną, dlatego, że akcja Samorządu była nie tylko zbiórką, ale także akcją edukacyjną. Podczas imprez PMDK (”Patriotycznie w PMDK,”, „W czasie deszczu dzieci się nudzą”, „Kolędowanie w PMDK”) przedstawicielki Samorządu opowiadały o akcji oraz pokazywane były filmy publikowane przez UNICEF o sytuacji dzieci w Syrii. Opowiadały o niej także dziewczęta z Samorządu, które przeprowadzały zbiórkę podczas zajęć w PMDK. Informacje były udostępnione na stałe w poczekalni PMDK - poprzez plakaty informujące o akcji oraz dwa spoty promocyjne (odtwarzane w naszym telewizorze), przygotowane przez dziewczęta z Samorządu: Wiktorię Powałkę i Wiktorię Urban.

IMAG3291.jpgIMAG3286.jpgDSC_0071.JPGDSC_0073.JPGIMAG3289.jpgDSC_0076.JPGIMAG3280.jpg