Niemal 100 wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie wystąpiło 10 listopada 2022 r. z koncertem "Niepodległa młodych".
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na scenie PMDK usłyszeć można było utwory patriotyczne - historyczne i współczesne, od "Gaude Mater Polonia" i pieśni wojennych , jak "Dziś idę walczyć, mamo", po współczesne " Wrócą chłopcy z wojny", Biały krzyż" i najnowsze piosenki z popularnych filmów historycznych. Młodych wokalistów i instrumentalistów, solistów i zespoły przygotowali nauczyciele pracowni muzycznej PMDK: Grażyna Grymuza, Dominika Kłębukowska-Wąchocka oraz Piotr Grymuza. Zaprezentowała się także pracownia taneczna - pracujące pod kierunkiem pani Jolanty Grabowskiej zespoły Releve i Releve II zatańczyły poloneza.
Ważnym punktem programu była także specjalnie przygotowana na tę okazję etiuda Teatru Trupa pt. "Pamiętnik" w reżyserii pani Jolanty Tomasiewicz. Spektakl powstał na podstawie pamiętnika „Czasy pokoju i lata wojny” Elżbiety Dereckiej-Chałat, urodzonej 11 listopada lubartowianki, której losy tragicznie naznaczyła II wojna światowa. Podczas koncertu słowo wstępne wygłosił przed publicznością syn pani Elżbiety, pan Janusz Chałat, przybliżając historię rodziny zaangażowanej w walkę konspiracyjną ZWZ AK w czasie II wojny światowej. Historię tragiczną, ponieważ cała rodzina została aresztowana 6.08.1940 r. przez hitlerowców i osadzona w katowniach na ul. Szucha i na Pawiaku, a z 14-osobowej rodziny przeżyła tylko pani Elżbieta, uwolniona stamtąd razem z grupą dzieci. Jako 13-latka trafiła do cioć w Lubartowie, gdzie znalazła bezpieczny dom.
Pani Elżbieta Derecka-Chałat przekazała swój pamiętnik przyjaciółce z harcerstwa, pani Marii Jabłońskiej i dzięki temu jej historia ujrzała światło dzienne -pamiętnik trafił do PMDK staraniem pani Marii i pana Czesława Romańskiego. Przedstawienie na scenie losów rodziny Dereckich przez młodzież z Teatru Trupa było także ważnym upamiętnieniem pani Elżbiety Dereckiej - Chałat, która zmarła w czasie pandemii w 2020 r. Z powodu obowiązujących wówczas ograniczeń wielu jej bliskich nie mogło niestety uczestniczyć w pogrzebie, dlatego z wdzięcznością odpowiedzieli na zaproszenie na koncert "Niepodległa młodych" w PMDK.
Wspomnienie jej osoby za sprawą podopiecznych pani Jolanty Tomasiewicz było dla nich ogromnym przeżyciem i doniosłym gestem pamięci.
Koncertowi towarzyszyła patriotyczna wystawa, na którą eksponaty - mundur przedwojenny kpt Jana Dereckiego, szablę i pas wojskowy, sztandary oraz ordery udostępnili: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - p. Czesław Romański, dr Andrzej Mazurek oraz p. Iwona Furtak.
Oprawę plastyczną- prezentację multimedialną towarzyszącą etiudzie "Pamiętnik" przygotowała pani Katarzyna Grabowska-Pytka, natomiast animację towarzyszącą koncertowi - pani Urszula Bednarczyk wraz z podopiecznymi z pracowni Kino Bambino: Judytą Pomorską, Amelią Gałązką, Szymonem Pietruszką i Dominiką Wągrodną.
fot. Julita Bogusz, Agata Bordzoł, Dominika Szymczuk/ Grupa Reporterska PMDK
 
315319400_888114849229019_6028101515031071256_n.jpgdominikaszymczuk_128.JPGjulitabogusz_388.JPGjulitabogusz_56.JPGjulitabogusz_59.JPGjulitabogusz_50.JPGjulitabogusz_58.JPGjulitabogusz_52.JPGjulitabogusz_395.JPGjulitabogusz_84.JPGjulitabogusz_99.JPGjulitabogusz_65.JPGjulitabogusz_41.JPGjulitabogusz_94.JPGjulitabogusz_81.JPGjulitabogusz_393.JPGjulitabogusz_88.JPGjulitabogusz_89.JPGjulitabogusz_397.JPGjulitabogusz_55.JPGjulitabogusz_381.JPGjulitabogusz_266.JPGfotagatabordzoł_236.JPGfotagatabordzoł_195.JPGjulitabogusz_128.JPGjulitabogusz_102.JPGfotagatabordzoł_123.JPGfotagatabordzoł_162.JPGjulitabogusz_228.JPGjulitabogusz_111.JPGjulitabogusz_251.JPGDSC_0339.JPGjulitabogusz_202.JPGjulitabogusz_364.JPGjulitabogusz_376.JPGfotagatabordzoł_104.JPGjulitabogusz_108.JPGjulitabogusz_223.JPGfotagatabordzoł_132.JPGjulitabogusz_319.JPGjulitabogusz_109.JPGjulitabogusz_270.JPGfotagatabordzoł_119.JPGfotagatabordzoł_64.JPGDSC_0333.JPGDSC_0336.JPGfotagatabordzoł_191.JPGjulitabogusz_286.JPGdominikaszymczuk_24.JPGfotagatabordzoł_139.JPGfotagatabordzoł_170.JPGfotagatabordzoł_90.JPGjulitabogusz_226.JPGjulitabogusz_182.JPGfotagatabordzoł_160.JPGjulitabogusz_214.JPGjulitabogusz_105.JPGjulitabogusz_133.JPGjulitabogusz_344.JPGfotagatabordzoł_166.JPGfotagatabordzoł_134.JPGfotagatabordzoł_54.JPGjulitabogusz_185.JPGfotagatabordzoł_72.JPGjulitabogusz_279.JPGdominikaszymczuk_28.JPGdominikaszymczuk_25.JPGjulitabogusz_130.JPGjulitabogusz_308.JPGfotagatabordzoł_43.JPGDSC_0348.JPGdominikaszymczuk_26.JPGdominikaszymczuk_29.JPGfotagatabordzoł_98.JPGjulitabogusz_156.JPGfotagatabordzoł_214.JPGjulitabogusz_235.JPGfotagatabordzoł_165.JPGfotagatabordzoł_108.JPGjulitabogusz_148.JPGjulitabogusz_115.JPGjulitabogusz_160.JPGfotagatabordzoł_185.JPGfotagatabordzoł_224.JPGjulitabogusz_188.JPGfotagatabordzoł_128.JPGDSC_0340.JPGjulitabogusz_232.JPGdominikaszymczuk_27.JPGdominikaszymczuk_33.JPGjulitabogusz_29.JPGfotagatabordzoł_114.JPGjulitabogusz_356.JPGfotagatabordzoł_79.JPGfotagatabordzoł_84.JPGjulitabogusz_219.JPGjulitabogusz_124.JPGjulitabogusz_165.JPGdominikaszymczuk_31.JPGfotagatabordzoł_147.JPGfotagatabordzoł_106.JPGjulitabogusz_315.JPGjulitabogusz_215.JPGfotagatabordzoł_110.JPGjulitabogusz_162.JPGjulitabogusz_350.JPGjulitabogusz_212.JPGdominikaszymczuk_30.JPGjulitabogusz_147.JPGdominikaszymczuk_32.JPGjulitabogusz_169.JPGjulitabogusz_330.JPGjulitabogusz_173.JPGfotagatabordzoł_87.JPGjulitabogusz_221.JPGfotagatabordzoł_200.JPGfotagatabordzoł_91.JPGfotagatabordzoł_137.JPGjulitabogusz_347.JPGfotagatabordzoł_57.JPGjulitabogusz_291.JPGjulitabogusz_338.JPGdominikaszymczuk_19.JPGdominikaszymczuk_06.JPGdominikaszymczuk_05.JPGdominikaszymczuk_11.JPGdominikaszymczuk_15.JPGdominikaszymczuk_22.JPGdominikaszymczuk_02.JPGdominikaszymczuk_12.JPGdominikaszymczuk_14.JPGdominikaszymczuk_21.JPGdominikaszymczuk_20.JPGdominikaszymczuk_04.JPGdominikaszymczuk_08.JPGdominikaszymczuk_16.JPGdominikaszymczuk_17.JPGdominikaszymczuk_13.JPGdominikaszymczuk.JPGdominikaszymczuk_23.JPGdominikaszymczuk_09.JPGdominikaszymczuk_03.JPGdominikaszymczuk_10.JPGdominikaszymczuk_07.JPGdominikaszymczuk_18.JPG