20191115_175350.jpgzespół wokalny i Piotr Bagun, fot. Magdalena Symbor.jpg20191115_173355.jpgzespół wokalny złoty kasztan fot. Magdalena Symbor.jpgZespółOkruszek   z tyłu i Amelia Symbor fot. Magdalena Symbor.jpgAmelia Symbor, fot. Magdalena Symbor.jpgPiotr Bagun, GRażyna Grymuza z jurorami fot. Katarzyna Bagun.jpg20191115_175531.jpg