Lubartów, dnia 08.lipca 2015 r. 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64

21-100 Lubartów

 

PMDK.1100.1.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. administracji w wymiarze 1 etatu.

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2)posiadanie pełne zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3)wykształcenie: wyższe: prawo, administracja lub średnie administracyjne z 2-letnim stażem pracy,

4)brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)nieposzlakowana opinia,

6)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

2.Wymagania dodatkowe:

1)znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego;

2)doświadczenie zawodowe – minimum 2-letni staż pracy

3)umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej,

4)samodzielność, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność,

5)bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista,

6)umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,

7)znajomość obsługi komputera (Exel, Word, Access)

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)sporządzanie sprawozdań,

2)sporządzanie pism i dokumentów,

3)gromadzenie przechowywanie dokumentów,

4)obsługa sekretariatu,

5)udział w pracach związanych w rekrutacja na zajęcia do placówki,

6)ewidencjonowanie przepływającej korespondencji,

7)prowadzenie dziennika korespondencji,

8)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania ,

9) załatwianie korespondencji, wydawanie zaświadczeń,

10) prowadzenie spraw personalnych pracowników administracji i obsługi oraz teczek akt

osobowych, przygotowywanie projektów umów o prace i dekretów płacowych dla pracowników,

11) archiwizowanie dokumentacji i prowadzenie składnicy akt,

 

4.Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)życiorys – curriculum vitae,

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wykształcenie zawodowe,

5)kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu,

6)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie),                      

7)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyśi umyślne przestępstwo skarbowe,

8)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynnościi korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku .

 

5.Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.)”.

6.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie (Sekretariat) lub za pomocą poczty na adres: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, w terminie do dnia 22.07.2015 r. godz. 15:00.

7.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze dostępny jest w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64 . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 81-855 37 86.

9.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie (www.mdk.lubartow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, przy ul. Szaniawskiego 64 niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

10.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Jolanta Tomasiewicz
Dyrektor PMDK
w Lubartowie

 

rekrutacja20152Ogłaszamy rekrutację na wolne miejsca w stałych formach zajęć edukacyjnych w PMDK w Lubartowie w roku szkolnym 2015 - 2016.

Wnioski o przyjęcie kandydatów na zajęcia edukacyjne w PMDK będzie można składać w naszej placówce od 3 do 14 sierpnia 2015r. w godz. 10.00 - 14.00 w siedzibie placówki.

Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie PMDK oraz na naszej stronie pod poniższym linkiem:

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU

 

Pozostałe informacje: rozkład i charakterystyka stałych form zajęć, instrukcja, terminy i kryteria dostępne są poniżej oraz w dziale O NAS - PLIKI DO POBRANIA oraz REKRUTACJA 2015.

akcjaletnia2015LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE!!!
zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie. W te wakacje zajęcia odbywać się będą w terminach: 29.06-3.07.2015 oraz 24-28.08.2015 w godzinach 10.00-14.00.
W programie mamy wiele atrakcji: zabawy muzyczne i taneczne, akcje plastyczne, zabawy sportowe i rekreacyjne, wycieczki piesze.
Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie placówki.
Serdecznie zapraszamy! Gwarantujemy wiele atrakcji i świetną zabawę!

 

Aby dziecko mogło wziąć udział w warsztatach, rodzice muszą wypełnić zgodę - formularz dostępny jest w sekretariacie PMDK oraz na naszej stronie - O nas - Pliki do pobrania.

 

 

biesiada2015

Zapraszamy na  największą organizowaną przez PMDK imprezę plenerową - XIV Powiatowy Przegląd Dokonań Twórczych "Biesiada Czerwcowa", która odbędzie się 21 CZERWCA 2015r. o godz. 16.00 na dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubartowie. Jak co roku, na naszej scenie prezentować się będą nasi najlepsi reprezentanci z pracowni muzycznej i tanecznej, a pracownia teatralna i plastyczna przygotują etiudę plenerową. Z krótkim koncertem zaprezentuje się znana i lubiana Okazjonalna Męska Grupa Wokalna "Chór-townia". Bardzo się cieszymy, że będziemy mieli zaszczyt gościć na naszej scenie także uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Lubartowie oraz tancerzy z zespołu "Scena Es" z DDK "Czechów" w Lublinie, prowadzonego przez znakomitą instruktorkę i choreografkę , panią Renatę Pyszniak. W ich wykonaniu zobaczymy program taneczny do muzyki hiszpańskiej  pt. "Fiesta del Sol". Jak co roku, podczas "Biesiady Czerwcowej" zostaną także wręczone "Złote Talenty 2015" - Nagrody Starosty Lubartowskiego dla wybitnych przedstawicieli naszego powiatu.

Gwiazdą wieczoru będzie znakomity zespół El Saffron, grający muzykę etniczną, finalista VI edycji MUST BE THE MUSIC i  International Jewish Music Festival in Amsterdam.

Zapraszamy także na pozamuzyczne atrakcje : jarmark rękodzieła ludowego, do plenerowej kawiarenki, a dzieci - na dmuchańce.

WSTĘP WOLNY!

 PROGRAM IMPREZY:
16.00 - „Artystyczna Karuzela”- dziecięce zespoły muzyczne i taneczne z PMDK
17.00 - „Bliżej Muzyki”  - koncert wychowanków Społecznej Szkoły Muzycznej w Lubartowie
17.30 - koncert Młodzieżowego Studia Piosenki i Okazjonalnej Męskiej Grupy Wokalnej  CHÓR-TOWNIA
18.30 - „Fiesta del Sol”- zespół tańca „Scena ES”, muzyka hiszpańska
20.00 - Wręczenie Nagród Starosty Lubartowskiego „Złoty Talent 2015"
21.00 - koncert gwiazdy wieczoru- EL SAFFRON
21.45 - Świętojańskie ognie- pokazy laserowe


EL SAFFRON to wielkie odkrycie ostatnich miesięcy i dowód na to, że akustyczny zespół grający muzykę sefardyjską i hiszpańską jest w stanie podbić serca całej rzeszy słuchaczy. Jak burza przeszedł do ścisłego finału szóstej edycji programu TV Polsat „Must Be The Music. Tylko Muzyka” (jesień 2013) podbijając serca nie tylko polskiej publiczności, ale także i jurorów:
Ela Zapendowska: "Wszyscy razem jesteście magiczni, człowiek jest bliski zwariowania - to jest coś pięknego".
Adam Sztaba: "Niesamowity miks, rozlało się piękno na tej scenie".
Wojtek „Łozo” Łozowski: "Brzmicie razem świetnie, klimat cudny, znowu piękny występ".
W grudniu 2013 r. część grupy miała okazję spotkać się we Wrocławiu z izraelską pieśniarką Yasmin Levy, której muzyka była bezpośrednią inspiracją do założenia zespołu.
Podczas serdecznego spotkania po koncercie w Synagodze pod Białym Bocianem Yasmin wyraziła swoje uznanie i sympatię dla El-Saffronowych, europejskich interpretacji jej pieśni. Artystka przyznała także, że śledzi na bieżąco poczynania zespołu i mocno im kibicuje.


El SAffron to suma pasji, talentów, wykształcenia, doświadczenia, marzeń, ciężkiej pracy i zbiegu szczęśliwych okoliczności.
Wokalistki to trzy fantastycznie uzdolnione i charyzmatyczne siostry Szafrańskie, w tym bliźniaczki, śpiewające w trójgłosie, grające na instrumentach: Izabela Szafrańska – liderka i główna wokalistka, jej bliźniacza siostra Laura Szafrańska - wokalistka i altowiolistka oraz Gabriela (Szafrańska) Bończak - wokalistka, skrzypaczka.
El Saffron w języku hiszpańskim znaczy "szafran". Zespół wykonuje tradycyjne pieśni sefardyjskie, a także utwory Yasmin Levy we własnych aranżacjach.
Aktualnie, pomiędzy koncertami, grupa pracuje nad własnym repertuarem.

EL SAFFRON ZA GRANICĄ
Zespół wystąpił w czerwcu 2014 roku na prestiżowym hiszpańskim festiwalu Música Sefardí Córdoba, gdzie wystąpił obok artystów z całego świata.

Lipcu 2014 El Saffron zagrał na międzynarodowym festiwalu Gustar Ethno Music Festival w Mołdawii.
El Saffron zakwalifikował się także do finału międzynarodowego konkursu International Jewish Music Festival w Amsterdamie, gdzie wywalczył bycie w szóstce najlepszych zespołów.

Zapraszamy do zapoznania się z twóczością gwiazdy tegorocznej Biesiady Czerwcowej:

 Utwór "Naci en Alamo" (MBTM 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=pviuL1Ls00c
Utwór "Me Voy" (MBTM 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=msDh7olVh-A
Soundcloud:
https://soundcloud.com/artur-kmiecik/el-saffron-hallelujah/recommended

FB:
https://www.facebook.com/ElSaffronSzafran/videos
Twitter:
@ElSaffron
Koncert zespołu El Saffron to ambitna, chwytająca za serca i przenosząca w inny świat podróż.
To muzyka doskonała na koncerty na dużych i małych scenach, w teatrach, salach koncertowych, jak i kameralnych klubach, czy na firmowych eventach.
 http://www.youtube.com/watch?v=pviuL1Ls00c

 http://www.youtube.com/watch?v=msDh7olVh-A