Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bhp w wymiarze 1/8 etatu.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Inspektora ds. bhp   w wymiarze
1/8 etatu.