20232balkarnawalowyPMDK w Lubartowie zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat z Lubartowa i powiatu lubartowskiego na karnawałowy bal przebierańców, który odbędzie się 23 styczna w godz. 16.30 - 18.30. Warunkiem uczestnictwa w imprezie dla dzieci, które nie są wychowankami PMDK jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego karty uczestnictwa - druk bedzie dostępny przed balem w siedzibie PMDK.