Niepodległa młodych”to okolicznościowa wystawa towarzysząca patriotycznemu koncertowi zorganizowanemu przez PMDK w Lubartowie na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie prezentowane są prace młodszych wychowanków pracowni plastycznej PMDK – dzieci w wieku 6-14 lat. Autorzy wystawy zainspirowani dziełami mistrzów polskiego malarstwa batalistycznego przełomu XIX i XX wieku podjęli temat bezpośrednio związany z obchodzonym wydarzeniem. Wzorując się na dorobku przedstawicieli malarstwa tego gatunku: Wojciechu Kossaku, jego ojcu Juliuszu i synu Jerzym, którzy szczególnie upodobali sobie temat polskich ułanów, a także na akwarelowych ilustracjach umundurowania legionistów polskich oraz dawnych fotografiach żołnierzy polskich (w tym charakterystycznych portretach Józefa Piłsudskiego) – w eksponowanych pracach przywołują klimat świętowanych wydarzeń z roku 1918.Prace powstały pod kierunkiem pani Izabelli Dybały i Edyty Weremczuk.